Nebim V3’ün fatura, e-Fatura, e-Arşiv fatura, kampanya, CRM ve diğer yeteneklerini kullanmaya devam ederken Yeni Nesil ÖKC'ler ile entegre olun. Nebim V3 YN ÖKC’lerin kasada gerçek zamanlı entegrasyonu sayesinde; YN ÖKC mevzuatının gerektirdiği fatura bilgi fişlerini ve perakende satış yazar kasa fişlerini, kasalarınızda kullandığınız Nebim V3 POS perakende yazılımı ile entegre bir şekilde düzenleyebilirsiniz. YN ÖKC mevzuatının gereksinimlerine uymanın yanı sıra, doğru kredi kartı, kredi kartı taksit ve puan bilgilerinin kasiyer hatalarına yer vermeden satış anında ERP’ye alınmasını ve kredi kartı kullanımları ile ilgili banka geri dönüşlerinin ve banka mutabakatlarının eksiksiz ve daha verimli yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Nebim V3 POS – Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Nebim V3’ün Yeni Nesil ÖKC entegrasyonları sayesinde; Mağazalarınızdaki mevcut PC ve printer donanımınızı muhafaza ederek Yeni Nesil ÖKC mevzuatının gerektirdiklerini yerine getirebilirsiniz. e-Arşiv'e tabi iseniz Nebim V3 POS üzerinden yapılan satışların e-Arşiv faturasını düzenlerken bir yandan da ÖKC cihazından ürün detaylı ve ürün detaysız bilgi fişini dökebilirsiniz.

Nebim V3 POS ve Yeni Nesil ÖKC’leri,  GMP-3 protokolüne uygun, kablolu olarak entegre edebilirsiniz;


Nebim V3 POS + Yeni Nesil ÖKC Fiş ve Fatura Senaryoları


Nebim V3 POS'tan Mali Onaylı Fiş Basımı


1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fiş bilgileri ÖKC cihazına gönderilir

2. ÖKC'den mali onaylı fiş ve ödeme kredi kartı ile yapıldıysa kredi kartı slip’i basılır;

3. ÖKC fiş bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme şekli)


Nebim V3 POS'tan Matbu Fatura ve ÖKC'den Bilgi Fişi Basımı

1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fatura bilgileri ÖKC cihazına gönderilir

2. ÖKC'den matbu fatura bilgi fişi basılır

3. ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme şekli)

4. Aktarılan bu bilgilerle Nebim V3 POS’tan matbu forma fatura dökümü yapılır ve bilgi fişiyle birlikte müşteriye teslim edilir


Nebim V3 POS'tan e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve ÖKC'den Bilgi Fişi Basımı

e-Fatura / e-Arşiv Faturaya tabi iseniz mağazalarınızda Nebim V3 POS arayüzünü kullanarak e-Fatura/e-Arşiv faturası düzenleyebilir ve ÖKC’den bilgi fişi basabilirsiniz.


Ürün Detaysız Bilgi Fişi

1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fatura bilgileri ÖKC cihazına gönderilir

2. ÖKC'den bilgi fişi basılır

3. ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme bilgileri)

4. Nebim V3 POS'tan özel entegratöre e-Arşiv fatura bilgileri gönderilir ve mali mühür ile imzalanarak Nebim V3'e tekrar aktırılır

5. Özel entegratörden Nebim V3 POS'a gönderilen mali mühürle imzalanmış fatura görüntüsü Nebim V3 POS'tan yazdırılarak bilgi fişiyle birlikte müşteriye teslim edilir.

6. Mali mühür ile imzalanan e-Arşiv fatura elektronik ortamda müşteriye gönderilebilir veya müşteri tarafından web'ten sorgulanabilir.


Ürün Detaylı Bilgi Fişi (İrsaliye Yerine Geçer)

1. Satış, Nebim V3 POS'tan yapılır; Yapılan satışa ait fatura bilgileri ÖKC cihazına gönderilir

2. ÖKC'den bilgi fişi basılır (Ürün detaylı bilgi fişi)

3. ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, Doküman tarihi, Doküman numarası, Ödeme bilgileri)

4. Nebim V3 POS'tan özel entegratöre e-Arşiv fatura bilgileri gönderilir

5. Aynı bilgilerle e-Arşiv faturası printerdan düz kağıda basılır

6. Dökümü alınan e-Arşiv faturasıyla birlikte üzerinde ürün detayı ve “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresinin bulunduğu bilgi fişi müşteriye teslim edilir.

7. Daha sonra Entegratör tarafından mali mühür ile imzalanan e-Arşiv fatura NEbim V3 POS’a gönderilir.


Nebim V3 POS – Yeni Nesil ÖKC Kullanım Senaryoları

Nebim V3 üzerinden kablolu entegrasyona göre satış yapılabilmesine ek olarak Merkezdeki Nebim V3 ERP ile ürün, barkod, fiyat, satış, ödeme ve kampanya verilerinin entegre edildiği ve kasalardaki Nebim V3 POS’lara ilave mobil satış noktası olarak kullanılabilecek, mobil EFT-POS özellikli Yeni Nesil ÖKC'ler ile mağazalarınızda satış işlemlerini mobil olarak reyonda da yapabilirsiniz.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.