Dünya Gazetesi

Dünya Gazetesi, Aralık 2014

Uzaktan gerçekleştirilebilecek, ortak format ve standartlara dayanan, uluslararası ortak denetime uygun, daha hızlı ve etkin bir elektronik denetim altyapısının kurulmasının kuşkusuz devletin denetim birimlerine faydası var. Ama mevzuat ile sağlanan e-denetim altyapısının sağladığı faydalar sadece devlet ile sınırlı kalmıyor. Bu sayede, aynı zamanda firmaların kendi bünyelerinde daha doğru finans yönetimi ve muhasebe süreçlerini devreye almaları, firmaların kendi aralarındaki ticareti de belli kurallar dahilinde elektronik ortama taşımaları ve birbirleri ile entegre olabilmeleri için gereken kayıt saklama altyapısını ve kurallarını yürürlüğe almaları mümkün oluyor.

E-dönüşüm Şirketlere de Önemli Fayda Sunuyor

Uzaktan gerçekleştirilebilecek, ortak format ve standartlara dayanan, uluslararası ortak denetime uygun, daha hızlı ve etkin bir elektronik denetim altyapısının kurulmasının kuşkusuz devletin denetim birimlerine faydası var. Ama mevzuat ile sağlanan e-denetim altyapısının sağladığı faydalar sadece devlet ile sınırlı kalmıyor. Bu sayede, aynı zamanda firmaların kendi bünyelerinde daha doğru finans yönetimi ve muhasebe süreçlerini devreye almaları, firmaların kendi aralarındaki ticareti de belli kurallar dahilinde elektronik ortama taşımaları ve birbirleri ile entegre olabilmeleri için gereken kayıt saklama altyapısını ve kurallarını yürürlüğe almaları mümkün oluyor.

Yeni nesil kaydedici cihazlarına entegrasyonda devam edecek

e-fatura ve e-defter uygulamalarından yararlanacak firma sayıları artmaya devam edecek. e-Fatura ve e-Defter uygulamaları ile başlayan "vergide e-dönüşüm" süreci, 2015 yılında e-Arşiv ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) uygulamaları ile devam edecek. Perakendeci firmalar, mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 1.1.2016 tarihinde hem e-Arşiv uygulamasına geçmek, hem de e-Arşiv/e-Fatura uygulamaları ile uyumlu çalışacak şekilde Yeni Nesil ÖKC'ler tedarik etmek ve bu cihazları kullandıkları ERP'leri ile entegre etmek zorunda olacaklar.

Kaynak: Dünya Gazetesi Aralık 2014

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.