Dünya Gazetesi

e-Fatura Sürecinde ERP'lerin Entegrasyonuna Dikkat

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu, eskiden kağıt üzerinde sunulan beyanname, fatura ve defterlere dayanan denetim süreçleri, e-Beyanname, e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv ile elektronikleşiyor. Uzaktan gerçekleştirilebilecek, ortak format ve standartlara dayanan, uluslararası ortak denetime uygun, daha hızlı ve etkin bir elektronik denetim altyapısının kurulmasının kuşkusuz devletin denetim birimlerine faydası var. Ama mevzuat ile sağlanan e-denetim altyapısının sağladığı faydalar sadece devlet ile sınırlı kalmıyor. Bu sayede, aynı zamanda firmaların kendi bünyelerinde daha doğru finans yönetimi ve muhasebe süreçlerini devreye almaları, firmaların kendi aralarındaki ticareti de belli kurallar dahilinde elektronik ortama taşımaları ve birbirleri ile entegre olabilmeleri için gereken kayıt saklama altyapısını ve kurallarını yürürlüğe almaları mümkün oluyor.

Aralarında Nebim’in de hizmet sunduğu pek çok perakendeci firma, mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 1.1.2016 tarihinde hem e-Arşiv uygulamasına geçmek, hem de e-Arşiv/e-Fatura uygulamaları ile uyumlu çalışacak şekilde Yeni Nesil ÖKC’ler tedarik etmek ve bu cihazları kullandıkları ERP’leri ile entegre etmek zorunda olacaklar. Bu  süreçte firmaların ERP’lerinin başka sistemler ile entegrasyona açık olmaları gerekiyor. Nebim, Nebim V3 ERP yazılımını işbirliği içerisinde olduğu firmaların bu sürece kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri adına başka sistemler ile kolaylıkla entegre edilebilen açık bir platforma dönüştürdü.

ERP’lerin entegrasyona açık olmalarını tetikleyen pek çok faktör var. Türkiye’de devletin e-dönüşüm vizyonu, özel entegratörlerin çözümleri, perakende sektöründe örneklerinin yaygınlaşmaya başladığı çok şirketli müşteri sadakat uygulamaları ve lojistik gibi süreçlerin outsource edilmeleri; ERP’lerin başka sistemler ile entegrasyona daha açık olmalarını tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Ayrıca; mobil ortamlardan da ERP’deki veriye erişim ihtiyacının artışı eğilimi, iPad gibi platformlar üzerinde ERP ile entegre iş zekası veya sipariş alma uygulamalarının geliştirilmesine neden oluyor. Nebim V3’ün kolay entegre edilebilen yapısı bu noktada da firmalara artı bir değer katıyor. e-Defter kapsamında elektronik kayıt saklama gereksinimleri, e-Arşiv uygulamaları, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (YÖKC) ile entegrasyon gibi konularda mevzuatta her gün yeniliklerin açıklandığı bu dönemde, Nebim gibi çözüm sağlayıcıların çok çevik hareket edebilmeleri ve müşterilerine zamanında çözüm sağlayabilmeleri gerekecek. Bu gereksinim Nebim açısından bir avantaj. Çünkü Nebim, Türkiye’de ERP çözümleri sağlayan diğer firmaların aksine, yabancı ERP yazılımlarını ithal edip uyarlamak yerine Türkiye’nin yerel ihtiyaçlarına en uygun yazılımları geliştiriyor.  Bu anlamda; kaynak kodunun geliştirmesinin ve kontrolünün tümüyle Nebim’de olduğu bir iş modelinde, Nebim V3 ERP mevzuattaki gelişmelere esneklikle ve çeviklikle uyum sağlayabiliyor. Nebim, 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Nesil ÖKC’ler ile ilgili tebliğe uygun çözümünü, Hugin’in ürettiği Yeni Nesil ÖKC VX 675 Mobil EFT POS cihazı ile Nebim V3 kullanıcılarının hizmetine bugünden sunuyor. Hugin VX 675 ve Nebim V3 ERP entegrasyonu sayesinde; kullanıcılar Nebim V3 POS üzerinden fatura veya e-Arşiv fatura düzenlemeye devam ederken, diğer taraftan da Yeni Nesil ÖKC’den bilgi fişi basabilmekte ve kredi kartı ödeme bilgilerini anında Nebim V3’e aktarabiliyorlar.

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.