Güncel e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlandı

Güncel e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlandı

12.07.2017

Bilindiği üzere 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

14 Haziran 2017 tarihinde yeni bir "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu" yayınlanmış olup bu kılavuzda fatura düzenleyen (mağaza), "iptal/iade edilen ürünlere ilişkin" faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere KDV iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından, aracı kuruma bildirmesine ilişkin paragraf güncellenmiştir.

14 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan, güncel e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu'na (Versiyon 1.5) ulaşmak için tıklayınız