BT Günlüğü Dergisi

Nebim V3 ERP E-Fatura ve E-Defter ile Firmalar E-Dönüşüme Hazırlanıyor

Önümüzdeki dönem Türkiye'deki firmaların yol haritalarındaki en öncelikli alanlardan biri; e-fatura ve e-defter ile başlamış olan ve e-arşiv gibi projelerle kapsamının genişlemesini beklediğimiz e-dönüşüm projeleri olacak.

Biz Nebim olarak e-fatura, e-defter ve önümüzdeki dönem devreye girmesini beklediğimiz e-arşiv gibi e-devlet uygulamalarını, kapsamlı bir "e-dönüşüm" projesinin safhaları olarak değerlendiriyoruz. Bu projeler sayesinde firmaların ticari işlemleri; kamu kurumları ve diğer firmalar ile hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilecek. Bu sayede, otoritenin belirlediği standartlarda ve elektronik ortamda uzaktan denetime uygun bir altyapı da hazırlanmış olacak. E-dönüşüm projeleri sayesinde firmalar hem kayıtlarının güvenliğini ve değiştirilemezliğini sağlayacaklar, hem de baskı, kağıt, kartuş, arşivleme, noter onay masrafı, işgücü ve zamandan tasarruf edeceklerdir.

Nebim V3 E-Fatura

Kullanıcılarımızın 2013 yılında kullanmaya başladıkları Nebim V3 E-Fatura sayesinde firmalar; GİB'den e-faturaya tabi firmaların listesini alarak Nebim V3 ERP'ye yükleyebiliyor ve daha sonra fatura kesme esnasında vergi numarasına göre kontrol ederek perakende ve toptan müşterilerinin e-faturaya tabi olup olmadığını anlayabiliyorlar. E-fatura keserken GİB'in öngörmüş olduğu formatta tekil bir seri numarası oluşturabiliyorlar. E-faturaları GİB'e göndermeden önce kontrol ediyor, gönderime hazır olan e-faturaları GİB'in öngördüğü formata (UBLTR)dönüştürebiliyorlar.Tedarikçilerinin firmalar için düzenlemiş oldukları e-faturaları alabiliyor, Nebim V3'e işlenebilecek formata çevirebiliyorlar. Ürün ve tedarikçi eşleştirmelerini kontrol ederek ve varsa sipariş ya da irsaliye ile bağlantıyı kurarak gelen e-faturaları Nebim V3'e kabul edebiliyorlar.Nebim kullanıcıları; e-faturaları ile ilgili süreçleri, birlikte çalıştıkları özel entegratör ile Nebim V3'ü entegre ederek yürütebildikleri gibi, alternatif olarak Nebim V3'ü GİB'in portali ile entegre ederek de yürütebiliyorlar. Bugün itibarıyla Nebim V3 ERP'yi BIMSA, eFinans ve ING ile entegre ettik.

Nebim V3 E-Defter

GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter sayesinde Nebim V3 kullanıcıları; ERP'de e-deftere kaynak olan tüm hareketlerin muhasebe fişlerinin, otoritenin e-defter için öngörmüş olduğu zorunlu bilgiler ile ve şart koşulan formata uygun şekilde oluşturulmalarını sağlayabiliyorlar. Dönemsel e-defterlerini öngörülen formatta hazırlayabiliyor, beratlarını oluşturup GİB'e beyan edebiliyorlar. GİB tarafından onaylanan beratlarını kendi sistemlerine alarak saklayabiliyorlar.

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.