BT Haber ERP Eki

Bazı iş süreçleri değişecek

Firmaların ERP'den alacakları verimi artırabilmeleri için öncelikle kendilerine uygun bir yol haritası oluşturmaları önemlidir. ERP geçişi; proje öncesi ihtiyaçların analiz edildiği bir hazırlık sürecini, bu analiz doğrultusunda belirlenecek ERP seçimini, kurulum sürecini, canlı kullanıma geçiş ve uzun vadeli destek gibi evreleri kapsamaktadır. Bazı proje safhaları ERP canlı kullanıma alındıktan sonraki dönemde de yürütülebilir. Pek çok önemli evresi bulunan ERP projeleri için seçim yapılırken yalnızca günlük ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmamalı, ileride doğabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek bir yapı seçilmelidir. Bundan dolayı, çözümün ölçeklenebilirliği ve altyapısı incelenmeli, ERP sağlayan firmanın uzun vadeli desteği göz önünde bulundurulmalıdır.

ERP geçişlerinde başarılı olan firmaların sistemlerini hayata geçirirken projelerini bilişim projeleri olarak değil, kurumsal gelişim projeleri olarak yönettiklerini görüyoruz. Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu'nun dikkat çektiği gibi; bu noktafa firmaların proje hedeflerini, kapsamını, önceliklerini ve safhalarını belirlerken bazı dengeleri baştan doğru kurmaları önem kazanıyor.

Bu dengelerden biri; firmanın sektörel yenilikler ve başka firmalardaki başarılı uygulama örneklerinden yararlanabilmesi için değişmeye ne derece istekli olduğu ile kurum kültüründeki eski alışkanlıklarından vazgeçmeye ne derece hazır olduğudur.

Yönetimin ERP projesini bir kurumsal gelişim süreci olarak algılaması, değişimi yönetmesi ve kurumsal gelişim vizyonunu şirket kadrosuna benimsetmesi, verimin sağlanması için en önemli hususlardır diyen Murat Demiroğlu, şu örneği paylaştı. Örneğin; e-fatura, e-defter ya da önümüzdeki yıl e-arşiv gibi bazı yenilikler zorunluluk haline geleceği için bu maddelerin proje kapsamında yer alıp almayacakları ve hangi önceliklerle hayata geçirilmeleri gerektiği zaten bellidir. Ancak; ERP projesi kapsamında lojistik ile ilgili süreçlerin firma bünyesinden çıkarılıp başka bir firmaya outsource edilmesi, satışın e-ticaret ve mağazalarda çok kanallı olarak yönetilebilmesi veya CRM odaklı müşteri sadakat yönetimi süreçlerine geçiş gibi konularda riskleri değerlendirmek ve proje öncelikleri ile ilgili kararları doğru almak kolay olmayabilir. ERP projesi kapsamında bazı iş süreçleri değişecek, belki bazı departmanlar birleşecek, yeni birimler ve iş süreçleri düzenlenebilecektir. Hatta bu dönüşüm; sadece şirket içi organizasyon değişiklikleri ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda firmanın birlikte çalıştığı tedarikçileri, iş ortakları ve hatta müşterileri bile bu değişimden etkilenebileceklerdir.

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.