e-Defter'e Geçişte Geç Kalmayın

e-Defter Kapsamına Giriyor Musunuz?

Eğer firmanız e-Faturaya tabi ise, e-Defter tutmakla yükümlüsünüz. Firmanız, 421 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-Defter uygulamasını kullanmakla yükümlü ise, 67 Seri Numaralı VUK Sirküleri uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamanız gerekmektedir. Bu tarihten sonra defterlerinizi kağıt ortamda tutamayacaksınız.

e-Defter Kapsamına Giriyor Musunuz?

Eğer firmanız e-Faturaya tabi ise, e-Defter tutmakla yükümlüsünüz. Firmanız, 421 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca e-Defter uygulamasını kullanmakla yükümlü ise, 67 Seri Numaralı VUK Sirküleri uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamanız gerekmektedir. Bu tarihten sonra defterlerinizi kağıt ortamda tutamayacaksınız.

e-Defter'e Ne Zaman Başvurmalısınız?

Başvurunuzu Aralık ayından önce gerçekleştirirseniz, en geç Aralık 2014'te e-Defter uygulamasına başlamak zorunda kalacağınızı hatırlatmak istiyoruz. Bundan dolayı, eğer gerekli hazırlıkları yapmadıysanız Aralık ayından önce başvurmamalısınız.

Bu durumda önerimiz, Aralık ayı içerisinde başvurmanız olacaktır. Aralık 2014 tarihinde başvurularını yapan mükellefler 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarını e-Defter esasına göre tutmak zorunda olup 30 Nisan 2015 tarihinde GİB'e yüklenmek üzere e-Defter Berat Dosyasını oluşturarak beyan etmek zorundadır.

Ancak, başvuru yoğunluğundan kaynaklanabilecek yığılmaları düşünerek ve firmanız zamanında e-Fatura uygulamasına geçerken TUBİTAK'tan aldığınız ve e-Defter için de kullanmayı planladığınız mali mühürün firmanızda MERSİS'e kayıtlı ve imza yetkisi olan bir kişi adına olmaması ve bundan dolayı e-Defter başvurunuzun kabul edilmemesi gibi ihtimalleri göz önünde bulundurarak, e-Defter uygulamasına geçiş başvurunuzu Aralık sonuna bırakmayıp Aralık'ın başında gerçekleştirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Ancak, firmanız özel hesap dönemine tabi ise; e-Defter uygulamasına geçiş için Kasım 2014 sonuna kadar başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu durumda 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarınızı e-Defter esasına göre tutmak zorunda olup 30 Mart 2015 tarihinde GİB'e yüklenmek üzere e-Defter Berat Dosyasını oluşturarak beyan etmek zorundasınız.

GİB'den "Yazılım Uyumluluk Onayı" Almış Nebim e-Defter Çözümünü Kullanın

Başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken bir konu; kullanacağınız e-Defter yazılımını başvurunuzda belirtmeniz gerekliliği ile ilgilidir. e-Defter tutmakla yükümlü olan mükellefler GİB tarafından "yazılım uyumluluk onayı" verilmiş yazılımlar kullanarak e-Defter kayıtlarını oluşturmak zorundadır. "Nebim V3 e-Defter uygulaması" da GİB'den yazılım uyumluluk onayı almış bir e-defter çözümüdür.

Nebim V3 ERP kullanıcılarının sadece "Nebim V3 e-Defter" lisansını temin etmeleri yeterli olacaktır.

Nebim Winner kullanmaya devam eden ve henüz Nebim V3 ERP'ye komple geçişlerini tamamlamamış firmalar ise, "Nebim V3 e-Defter" lisansının yanı sıra "Nebim V3 Muhasebe" lisansını da temin ederek e-Deftere hazırlanabilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yazılım Uyumluluk Onayı almış ve daha önce Nisan 2014 versiyonu (Ver.14.4.1) ile kullanıcılara sunulmuş bir uygulama olan "Nebim V3 E-Defter" uygulamasına, Ekim 2014 versiyonunda (Ver.14.10.1) yeni bir özel entegratör entegrasyonu opsiyonu eklendi. Nebim V3 kullanıcıları defterlerini Nebim V3 E-Defter uygulaması üzerinde hazırladıktan sonra; berat ve beyan işlemlerinde iki seçenek ile karşılaşacaklar. Kullanıcılar; berat oluşturma, mühürleme, beyan etme ve beyan edilen beratın GİB onayından sonra tekrar Nebim V3'e alınması ve arşivlenmesi süreçlerini daha önceden olduğu gibi, herhangi bir özel entegratöre ihtiyaç duymadan, sadece Nebim V3 E-Defter uygulamasını kullanarak yapmaya devam edebilecekleri gibi, defter hazırlamadan sonraki süreçleri, alternatif olarak, Nebim'in desteklediği özel entegratörlere de yaptırabilecekler. Bu amaçla bu versiyonda Nebim V3 E-Defter uygulamasına Bimsa ve eFinans e-defter entegrasyonu opsiyonu eklendi.

Nebim V3 E-Defter uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Demo Talebi

Demo Talepleriniz İçin Formu Doldurun.