Hedef

Nebim'i tanıyabilir miyiz?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim, 1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip bağımsız yazılım firmalarındandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye'nin en fazla tercih edilen yerli yazılım şirketidir.

Bugün Türkiye geneline yayılmış Nebim Çözüm Ortakları ile birlikte 500 kişiyi aşan uzman bir kadro; hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, halı, mobilya, optik ve elektronik başta olmak üzere 10.000'den fazla firma ve 60.000'den fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmektedir. Nebim'in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi iş yazılımlarından ve hizmetlerinden yararlanan firmalar; işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmekte ve iş süreçlerini verimli yönetebilmektedirler.

Geçtiğimiz yıl Nebim için nasıl sonlandı? Bu yıldan beklentiniz nedir?

Eski teknoloji yazılımların yerine yenilerinin alması ve devletin son yıllardaki e-dönüşüm stratejisinden ötürü yoğun bir yıl daha geçmiş oldu. Ciro büyümesi olarak baktığımız geçen sene, bir önceki yıla göre %30'un üzerinde bir büyüme sağlamış olduk. Son bir yılda insan kaynağı büyümesi olarak da %35'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Deneyimli insan kaynağının sürekli artması ve varolan insan kaynağının gelişimi için Nebim Akademi portali ile de verimliliği sürekli artırmayı hedefliyoruz. 2015 yılı olarak baktığımız, 01.01.2016 itibari ile bir çok firma için zorunlu olacak ve devreye girecek e-arşiv, yeni nesil ÖKC (Ödeme Kaydedici Cihaz) entegrasyonları gibi konulardan dolayı yoğun bir dönem yaşanmaktadır. 2015 ilk çeyreğinde firmalarda e-defterlerin verilmesi için yoğun mesailer harcanmıştır ve e-defterlerin ulaştırılması için ilk tarih olan 30 Nisan'a kadar %100'e yakın firmanın işlemi Nebim ekiplerinin de desteği ile tamamlanmıştır. 2015'de yine önemli bir çok ERP geçişi ve değişimi gerçekleşmektedir. Bu anlamda bu yıl da önemli yoğunluklar yaşanmakta. Buna bağlı olarak ilk 5 ayı % 30'un üzerinde kapatarak, yıl toplamında %25 ‘in üzerinde bir büyüme hedeflemekteyiz.

Nebim, Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerine nasıl hizmetler sunuyor? Rakiplerinizden farklılıklarınız nedir?

2011 yılında pazara sunduğumuz; "Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü Nebim V3" şu anki amiral gemimiz diyebiliriz. Rekabet, büyüyen iş hacimleri ve daralan kâr marjları, işletme kaynaklarının daha verimli kullanımını ve firmaların operasyonel süreçlerini daha etkin yönetmelerini gerektiriyor. Nakit akışını ve finansal riskleri yönetmek, mali muhasebeyi ve işletme muhasebesini hatasız gerçekleştirmek, satın alma siparişlerini ve sevkiyatları lojistik süreçleriyle entegre olarak yönetmek, ürünlerin stok yatırım getirisini en yüksek düzeye getirecek şekilde yönetmek, perakende ve toptan müşterilerin gereksinimlerini rakamlarla ölçerek anlamak; satış ve satış sonrası hizmetleri müşteri memnuniyetini sağlayacak kalitede gerçekleştirebilmek; tüm ticari işletmelerin gereksinim duydukları temel fonksiyonlar. Sektörlerin lider firmalarının seçtiği Nebim V3, tüm bu gereksinimleri en ideal şekilde karşılayan ERP çözümü olma özelliğini taşıyor.

Nebim V3; planlamadan satın almaya, üretimden sevkiyata, tüm satış kanallarındaki uç noktalarda gerçekleşen, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar; bir perakendeci, toptancı ya da üretici firmanın gereksinim duyacağı tüm iş süreçlerini baştan sona kapsıyor. Nebim V3′ün desteklediği iş süreçleri ve fonksiyonlar tasarlanırken; özellikle perakende, toptan satış ve üretim gerçekleştiren, toptan, perakende, bayi gibi çok kanallı yapıları olan, çok uluslu operasyonları hedefleyen firmaların gereksinimleri göz önünde bulunduruldu. Nebim V3′ün ortak bir platform üzerinde geliştirilmiş olan uygulamaları; firmaların tüm ofislerinde, fabrikalarında ve perakende satış noktalarında - hem arka ofiste hem de ön ofiste (POS) - görev alan kullanıcıların gereksinim duydukları süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, firmaların iş birliğinde oldukları iş ortaklarının satışlarının, stoklarının ve hatta muhasebelerinin de aynı ERP platformu üzerinde yönetilmesi Nebim V3 tarafından desteklenmektedir.

Nebim V3 tüm bu fonksiyonelliği modüler ancak birbirleri ile tümüyle entegre olarak çalışan uygulamalar ile sağlamaktadır. Kendi aralarında belirli zamanlarda "batch" veri nakli ile kısmen entegre olan çözümlerin aksine, Nebim V3 uygulamaları aynı platform üzerinde çalışmakta, gerçek zamanlı olarak veri entegrasyonu sağlamakta ve ortak bir Nebim V3 ERP versiyonu olarak aynı anda güncellenmektedir. Bu sayede Nebim V3 hem ERP işletme toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirmekte, hem de departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır.

Firmalar ERP'ye geçiş kararını aldıktan sonra Nebim'i sadece uyarlama sürecinde değil, aynı zamanda fiili kullanıma sürecinde de her an yanlarında bulabiliyor. Sonuç olarak ürün ve hizmetin her boyutunda müşterimizin gerçek ihtiyacına uygun çözümler sunduğumuz için farklı olduğumuzu söyleyebiliriz.

Kurumsal Kaynak Planlama, üretim ve satış aksiyonları için neden önemli? Rekabette sağladığı avantajlar nedir?

ERP'yi firmalar için önemli kılan unsurların başında sistemdeki verinin üzerinde karar alınabilecek şekilde enformasyona dönüştürülmesi, bu bilginin kolay erişebilir olması ve bu sayede firmanın rakamlarla yönetilmesi geliyor. ERP'yi kullanan departmanlardaki kullanıcıların günlük işlerini takip ettikleri tüm süreçlerin entegre olmaları, aynı verinin farklı sistemlerde tekrarlanmaması, tekilleştirilmiş ürün, tedarikçi ve müşteri bilgileri ile çalışılabilmesini de ERP'nin önemli faydaları arasında sıralayabiliriz. Tüm bilgilerin entegre olduğu bir ERP sistemi; firmaların daha hızlı hareket etmelerini ve daha az maliyetle daha etkin çalışmalarını mümkün kılacak, planlama süreçlerini yürütürken firmaların satışlarını ve marj potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkartacak, işletme maliyetlerini azaltacak, üst yönetimin verdiği hedefleri firmaların yönettikleri kaynaklara ve operasyonlara sayısal olarak bağlamalarını mümkün kılacaktır.

Firmalar, üretim süreçlerinde sadece kendi kaynaklarını değil tedarikçilerinin ve üreticilerinin dış kaynaklarını da efektif olarak kullanmalılar.  Bunun için satın alma süreçlerini daha planlı yapmak durumundalar. Minimum sipariş miktarı kontrolleri, doğru zamanda sevkiyat, doğru zamanda teslimat gibi süreçlerin iyi yönetilmesi iç kaynakların verimini arttıracaktır. Bu sayede firmalar atıl stokla çalışmak durumunda kalmayacak, teslimattaki sorunların önüne geçmiş olacak ve aynı zamanda kalite problemlerini de zamanında görerek çözüme kavuşturacaklar. Böylece; toptan tedarik maliyetleri düşecek ve kurumsal karlılık artacaktır. 

Sorunuzun ikinci kısmına gelirsek; firmalar toptan, perakende, bayi, konsinye, ihracat, internet mağazası gibi tüm satış kanallarını aynı ortamda eş zamanlı olarak yönetebiliyor, satış işlemlerini, sipariş, rezervasyon, sevk emri, sevkiyat, fatura gibi birbirini takip eden süreçler ile kontrollü bir şekilde yöneterek, kullanıcı hatalarının önüne geçebilecekler.

Bir bilişim firması olarak, Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeni teknolojilere yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hazır giyim sektörünün değişen hızlı moda trendleri açısından da çok dinamik bir yapısı olduğu malumdur. Bu sebeplerden genel olarak yeni teknolojilere ihtiyaç duyan ve bu konularda yatırım yapmayı benimseyen öncü markalardan oluşmaktadır. ERP geçişlerinden kadroların daha güçlenmesi ve bu konuda bazı yatırımların yapılması önemli olmaktadır. Firmalarda Bilgi İşlem birimlerinin dışında anahtar kullanıcılarından oluşturulması ve bu konuda yatırımların attırılması gerekli olmakta ve verimi ciddi oranda artırmaktadır.

Kaynak: Hedef Dergisi 15 Mayıs-15 Haziran 2015 Sayısı

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.