Hizmetix Dergisi

NEBİM çözümleri ile e-Dönüşüm Süreçlerinizi Kolaylıkla Yönetin

Bugün Dünya’da, Türkiye’de ve bizim hizmet verdiğimiz perakende sektöründe ciddi bir dijitalleşme var. Artık kağıt ve eski hantal süreçler ortadan kalkıyor. İşletme kaynaklarını daha verimli kullanmak ve şirketler arası entegrasyonu daha verimli kılmak adına tüm süreçler elektronik ortama geçiyor. Otorite bu anlamda e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, YN ÖKC ile bir e-Dönüşüm sürecini başlatmış oldu. Bu sürecin aslen vergide şeffaflık ve denetimin kolaylaştırılması gibi hedefleri var. Fakat bu uygulamalar aynı zamanda firmalara da maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlatacak ve süreçlerinde etkinlik kazandıracak.

2014 yılından önce Türkiye’de birkaç telekom şirketi ve birkaç dağıtım şirketi e-Fatura’ya tabi idi. O zamandan bu yana otorite çok hızlı aksiyon aldı ve kısa süre içinde birçok şirketi e-Fatura’ya ve ardından da e-Defter’e geçirdi.  Nebim olarak, e-Fatura uygulamasını ve hayatımıza bir yıl önce girmeye başlayan e-Defter uygulamasını desteklemek üzere, özellikle finans ve muhasebe uygulamalarımızda geliştirmeler yaptık ve uygulamalarımızı özel entegratörler ile entegre ettik. İlk e-Defter beratlarının oluşturulması ve beyan edilmesi sürecini Nisan 2015 de başarı ile tamamladık. Mayıs 2015 de, e-Deftere tabi müşterilerimizin Şubat beratlarını zamanında hazırlayıp beyan etmelerini sağlayarak yakın destek hizmetlerimizi sürdürmeye devam ettik. İlk aşamada yüzlerce firma e-fatura operasyonlarını da yürütmeye ve bu konuda entegrasyonlarını yapmaya başlamış oldu. Ardından 01.01.2016 itibari ile E-arşiv uygulamaları da hayatımıza girmiş oldu. Birçok firmayı kapsayan bu uygulama, bir zorunluluk projesi değil aynı zamanda verimlilik projesi olarak da öne çıktı. Artık özellikle perakende de fatura süreçlerinde hızlı ve verimli bir ortam oluşmuş oldu. Faturaların saklama ve diğer tüm operasyonlarında olumlu etkinlikler oluştu. Belirlenen standartlara uygun olarak Toptan, Perakende ve e-Ticaret satışlarından doğan e-Arşiv faturalarının Nebim V3 ile düzenlene bilmesi için gerekli geliştirmeleri gerçekleştirdik ve entegratör firmalar ile entegre hale geldik.  Bu süreçte de Nebim olarak e-Arşiv fatura düzenleme zorunluluğu kapsamına giren müşterilerimizi 1.1.2016 da hızlı ve başarılı bir şekilde e-Arşiv uygulamasına geçmesini sağladık.

Devamında tebliğde belirtilmiş olan kriterlere sahip olan firmalar 01.04.2016 itibari ile kademeli olarak Yeni Nesil ÖKC’leri devreye almaya başladı. Bu dönem kendi içinde bazı safhalarda gelişirken firmaların ERP’leri ile Yeni Nesil ÖKC’lerinin entegre çalışması gerekliliği önem kazandı. Nebim, Nebim V3 ERP yazılımını, işbirliği içerisinde olduğu firmaların bu sürece kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri adına başka sistemler ile kolaylıkla entegre edilebilen açık bir platforma dönüştürdü. Bu noktada 1.4.2016 tarihi itibariyle Yeni Nesil ÖKC geçiş seferberliği ilan ederek Nebim V3 kullanan firmalarımıza yakın destek vermeye devam ediyoruz. Oluşan bilgilerin entegre bir şekilde çalışması ile hem bilgi kalitesini artırmış hem de hızlı bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Bu entegrasyon dönemi Türkiye için yeni bir başlangıç olduğundan hızla adapte olunarak, verimlilik daha da artacaktır.

YN ÖKC’nin şöyle bir özelliği var; bu cihazlar sürekli GİB’e bağlı olmak durumundalar. Burada otoritenin vizyonu; ödemelerin ve faturaların tutarlılığını uzaktan denetleyebiliyor olmak. Bununda şirketler açısından şöyle bir zorluğu var; ödeme kaydedici cihazların artık faturalama sistemleri ile ve perakende satış sistemleri ile entegre olmaları zorunluluk haline gelmiş durumda. Eskiden olduğu gibi yazarkasaya ve stokun yönetildiği kasaya, kasiyerlerin ayrı ayrı müdahale etmeleri ve fiş kesmeleri mümkün olmayacak. Şöyle ki; bir firma matbu bir fatura kullanıyorsa o faturanın numarasının artık YN ÖKC üzerinden çıkan bilgi fişi üzerine de aynı zamanda aktarılması gerek. Bunun el ile kasiyer tarafından yapılması neredeyse imkansız bir durum. e-Arşiv fatura ya da e-Fatura kullanan işletmelerde, ödeme kaydedici cihazdan çıkan bilgi fişi ile ilgili olan numaraların faturaya aktarılması gerekiyor. Burada da şöyle bir zorluk ile karşı karşıya kalıyor firmalar. Elektronik fatura ve elektronik arşiv faturalarını özel entegratörler ile düzenliyorlar. Ödeme kaydedici cihazları, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinden temin ediyorlar. Bir de firmaların Nebim örneğinde olduğu gibi stokunu yönettiği, perakende satışını yönettiği, iadesini yönettiği, tax free faturalarını yönettiği satış sistemleri var. Bunların hepsinin birbiri ile konuşması gerek ki bilgi fişi numaraları, banka entegrasyonları, ödeme provizyonları, fatura numaraları bunların hepsi sistemler arasında aksın. Bu entegrasyonu gün sonunda batch sistemler ile değil her zaman online olan bir sistem ile sağlamak gerek. Bazı firmalar için ise; gerek Nebim’in ürettiği, gerek ise HOPİ, PARO veya GLOBAL BLU gibi tax free sistemleri ile entegrasyonlar söz konusu. Bunların da hepsinin ödemelerinin ödeme kaydedici cihazlara, e-Arşiv faturalara yansıması gerek. Dolayısıyla loyalty sistemleri, perakende satış sistemleri, lojistik sistemleri, e-Arşiv entegratörleri, ödeme kaydedici cihaz üreticileri bunların da hepsinin gerçek zamanlı olarak birbirleri ile konuşması ve entegre olması gerek. Bu noktada devreye Nebim giriyor. Buradaki entegrasyon artık eski hantal yazılımlar ile gerçekleşemiyor. Modern sistemlerin birbiri ile güvenli, hızlı ve anlık konuşabiliyor olması gerek. Bu durumda modern yazılım altyapısı gerektiriyor. Biz de bu noktada hem entegre bir yazılıma sahibiz hem de perakende firmalarına çeşitli, best practice’lerde sunuyoruz. Mesela; e-Arşiv faturayı başka firmalarda yapıyor fakat bir loyalty sistemi entegrasyonunda kazanılan para puanların faturaların üzerine nasıl yazılması gerektiği, tax free sürecinde ne tarz bir fatura düzenlenmesi gerektiği gibi konuları en iyi biz biliyoruz. Biz hem e-Arşiv sistemleri ile hem de YN ÖKC ile entegre bir yapıya sahibiz. 

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.