İpekyol Nebim V3 Başarı Hikayesi, Capital

İpekyol Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Şevket Çelikkanat:

 "Anahtar kullanıcıların katılımı ve sürekli desteğinin sağlanması, ayrıca üst yönetimin projeyi sahiplenmesi kurumumuzda başarıyı getirmiştir."

İpekyol, Twist ve Machka markaları ile 150'nin üze¬rindeki mağazasında yüz binlerce kadının farklı beğenilerine seslenen Ayaydın&Miroglio Grup, Türk hazır giyim sektörünün saygın ve köklü kurumların¬dan biridir.

En çok arzu edilen kadın giyim ürünlerini ve aksesu¬arlarını tasarlayan, yurtiçi ve yurtdışındaki mağaza¬larında farklı alışveriş deneyimleri yaşatan, modern kadının yaşam tarzına ilham veren, çok uluslu birer marka olma hedefiyle ilerleyen grubun amiral gemi¬si İpekyol 1986 yılında kuruldu. O günden bugüne İpekyol, yüksek ürün kalitesi yanında zincir mağaza¬laşmanın da etkisiyle, Türkiye'de en hızlı kabul gören ve pazar konumunu en kısa sürede pekiştiren marka¬lar arasında ilk sıralarda yer aldı. Elde edilen bu başarı, bilgi ve deneyimle, 1997 yılında, daha genç ve alternatif giyinmeyi seven kadınlar için Twist markası kurularak grup bünyesine dâhil edildi.

2004 yılında ise grubun üçüncü markası olan Mach¬ka hayata geçirildi ve dünya çapında tanınmış moda tasarımcıları Ece-Ayşe Ege/Dice Kayek ile başarılı bir işbirliği gerçekleştirildi. Ece-Ayşe Ege tarafından hazırlanan feminen ve post romantik Machka kolek¬siyonu Türkiye'nin ilk ‘pret-a porter' markası olarak Türk tekstil sektörünün yapı taşlarından birini oluşturdu.

2007 yılında, Ayaydın Grubu hazır giyim sektörün¬de ülkenin en saygın kuruluşlarından biriydi. Bu yıl içinde ivme kazanan gelişmelerin ardından, 2008 yılında köklü bir hamleyle kurumun gelecek rotasını değiştiren dev bir ortaklık gerçekleşti: Ayaydın Grubu ve İtalyan devi Miroglio dev bir ortaklığa imza attılar; bir başka deyişle Ayaydın-Miroglio'yu yarattılar.

Anahtar kullanıcıların katılımı ve sürekli deste¬ğinin sağlanması, ayrıca üst yönetimin projeyi sahiplenmesi kurumumuzda başarıyı getirmiştir. Grubumuzda 2012 yılbaşından bugüne Nebim V3 ERP başarı ile kullanılmaktadır. IT departmanından 7 kişilik ekibimizin katılımı ile gerçekleştirilen pro¬jede 20'nin üzerinde anahtar kullanıcı projede çok yoğun görev almıştır. ERP, IT'den öte bir İŞ projesi¬dir. ERP Projelerin başarısı ve bunun sürekliliğinin anahtarı da budur. Anahtar kullanıcıların katılımı ve sürekli desteğinin sağlanması, ayrıca üst yönetimin projeyi sahiplenmesi kurumumuzda başarıyı getir¬miştir. Gerek üretim tesisimizde ve genel merkezi¬mizdeki gerekse mağazalarımızdaki tüm iş ihtiyaç¬larını V3 ile karşılayabilmekteyiz. Perakende bilinen en dinamik sektörlerden biri olarak IT altyapılarında da bunu diretmektedir. Nebim hazır giyim peraken¬deciliğine özel tecrübe ile üretilmiş dikey bir ERP çözümü olarak, daha yatay ERP çözümlerine kıyasla iş ihtiyaçlarını çok daha yüksek oranda hazır paket yetenekleri ile karşılayabilmektedir. Tüm peraken¬de ERP çözümünün tek bir veri tabanında ve tek bir yazılımla yönetilmesi de yazılım bakım ihtiyaçlarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Diğer hiçbir yerel ya da global ERP paketinde olmayan real-time mağa¬za POS çözümü de Nebim'in en güçlü yanlarından birisidir. Bu özellik bize mağaza stoklarımızı anlık olarak izleyebilme ve hatta online satış sitemiz üzerinden mağaza stoklarımızı da satabilme fırsatı kazandırmıştır. EBA İş Akışı programımız, EKOL Lojis¬tik, Web Sitelerimiz ve V3 ERP altyapısı entegre bir şekilde çalışmakta; hem operasyonel esneklik hem de mali denetime açık bir kayıt disiplini birlikte yö¬netilebilmektedir. Raporlama ihtiyaçları V3'ün ek bir uyarlama gerektirmeden beraberinde gelen veri am¬barı ve portal altyapıları ile karşılanmakta olup moda firmalarının ihtiyacı olan ileri dönem ürün planlama yapısı da V3'ün iş ortaklığı içinde olduğu Cognos TM1 platformunda oluşturulmaktadır. Tüm bunları bir ara¬ya getirdiğimizde, V3 ERP yapısını kurumumuzun İŞ ihtiyaçlarına en iyi karşılık olarak görüyoruz.

İpekyol Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Direktörü
Şevket Süreyya Çelikkanat

İTÜ Tekstil Yüksek Mühendisliği mezunu olan Şevket Süreyya Çelikkanat 1973 doğumlu ve iki çocuk baba¬sıdır. 20 yılı aşan çalışma hayatında tekstil üretim ve perakende firmalarında lojistik ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. Uzun yıllar Zorlu grubunda çalışmış ve son 4 yılında Zorlu USA Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlen¬dikten sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapıp 2008 yılı sonunda Ayaydın-Miroglio Grubunda Lojistik ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalışmalarına başlamıştır. Grubun dış kaynak kullanımı ile lojistik operasyonları¬nı yeniden yapılandırma ve Nebim V3 ERP sisteminin geçişi projelerini yönetmiştir. 2012 yılında İpekyol ve Twist markalarının online satış projeleri ERP ve Lojistik firma IT sistemleri ile entegre çalışacak şekilde tamam¬lanmıştır. Bugünlerde uluslararası etkinliklere yoğun şekilde katılarak gelişmeleri izlemekte ve pazarın lider markalarına sahip Ayaydın-Miroglio grubunun offline ve online perakendecilikteki rekabet gücünü pekiştir¬me odaklı, online satış kanalı üzerinden mağaza stok-larının satılması, mobil online uygulamaları, CRM pro¬jeleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Çocukları ile kaliteli zaman geçirmek işten arta kalan zamanın ana önceliği olup vakit buldukça her türlü tamir, bakım ve özellikle ahşap ev eşyaları yapımına eğilmekte ve fırsat buldukça uzun tempolu bisiklet turları yapmaktadır.

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı
Murat Demiroğlu

İpekyol ile uzun yıllardır süren işbirliğimizi üçüncü ne¬sil yazılımımız olan Nebim V3 ERP projesi ile daha da ilerlettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle Nebim V3 ERP'nin lansman yılında böyle bir projeye başlamak ve bir ERP projesini fiili kullanıma geçirmek için kısa bir zaman hedeflemek bizim açımızdan projenin önemini daha da artırdı. Nebim olarak, projeye, sektörümüzde uzun yıllar tecrübe sahibi kişilerden oluşan bir ekip ile dâhil olduk. İpekyol proje ekibi ile de ortak kararlar alıp riskleri mini¬mize etmek için projeyi fazlara ayırdık. İlk fazda, mağa¬zaların satış operasyonlarını Nebim Winner ortamından Nebim V3 POS ortamına taşıdık. Amacımız merkezin fiili kullanıma geçişi öncesinde mağaza satış operasyonları¬nın Nebim V3 POS uygulamamız ile sorunsuz işlemesini sağlamaktı. Projemizin sonraki fazında ise merkezin te¬mel operasyonel süreçlerini fiili kullanıma geçirdik.

ERP projelerini belirli bir zaman içinde başlayıp biten projeler olarak değerlendirmemek lazım. Zaman içinde gelişerek fiili kullanıma geçtikten sonra da ilave projeler ile sürekli desteklenmelidir. Bu nedenle İpekyol proje¬mizde de fiili kullanıma geçiş sonrasında verim arttırıcı diğer süreçleri projelendirip devam ettik. Hali hazırda devamlı olarak İpekyol ile ilave projeler geliştirip daha da verimli kullanılması için sistemi destekliyoruz.

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.