Kariyer Net

Adaylar için istihdam öncesi eğitim düzenleniyor

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu bilişim ve perakende sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının olduğunu belirtiyor. Bu nedenle pazar dinamiklerine paralel bir İK politikası yürüttüklerini kaydeden Demiroğlu, uyguladıkları istihdam öncesi eğitim projelerine önem verdiklerini söylüyor.

Adaylar için istihdam öncesi eğitim düzenleniyor

Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu bilişim ve perakende sektöründe nitelikli eleman ihtiyacının olduğunu belirtiyor. Bu nedenle pazar dinamiklerine paralel bir İK politikası yürüttüklerini kaydeden Demiroğlu, uyguladıkları istihdam öncesi eğitim projelerine önem verdiklerini söylüyor.

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı ya da yaygın olarak bilinen adıyla bir "ERP" geliştiren yerli yazılım üreticilerinden biri olan Nebim'in yazılımlarını ağırlıklı olarak perakendeciler, toptancılar ve üreticiler kullanıyor. KOBİ'lerden uluslararası firmalara kadar çok farklı boyutta firmalara hizmet verdiklerini belirten Nebim Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiroğlu, istihdamda geçen yıl yüzde 10 büyüdüklerinin bilgisini veriyor. Demiroğlu, son dönemde özellikle yazılım geliştirme, test, destek ve danışmanlık birimleri için istihdam olanağı sağladıklarını, 2014'ün ikinci yarısında ise Ar-Ge, destek ve ERP Uyarlama Danışmanlığı birimlerinde işe alım yapmayı planladıklarını kaydediyor. Demiroğlu, Nebim'in çalışmalarının yanı sıra Türkiye'de bilişim sektöründeki nitelikli İnsan Kaynakları gereksinimleriyle ilgili de bilgi veriyor.

Türkiye'de hem teknik hem de sektörel deneyim bulmak zor

Demiroğlu, cirolarında son üç yılda ortalama yüzde 20 - 30 arasında bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve buna paralel olarak da istihdamda artış yaşadıklarını anlatıyor. Bunun yanı sıra Nebim'in tüm Türkiye'de çözüm ortakları ile yetkili satıcılarının da bir büyüme içinde olduğunu ve istihdam yarattıklarını aktaran Demiroğlu, "Hem kendi faaliyet alanımız olan bilişimde, hem de odaklandığımız öncelikli pazar olan perakende sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bilişim alanında özellikle bizim gibi "üretici" konumundaki firmaların nitelikli personel ihtiyacı çok büyük. Araştırma Geliştirme'den Üretim Geliştirme'ye, teknik destekten danışmanlığa kadar birçok alanda karşılaştığımız adaylar yeterli iş deneyimine sahip değil. Örneğin; yazılım geliştirici olarak kariyer yapmak isteyen birçok aday, belki programlama ile ilgili temel kavramları daha önce akademik dünyada öğrenmiş oluyor, ancak büyük proje kapsamında, kalabalık bir yazılım geliştirme takımında ve belli bir kod geliştirme disiplini altında yazılım geliştirmemiş oluyor. Aynı zamanda, geliştireceği yazılım ile ilgili sektörel iş süreçlerini ve kavramları daha önce yeterince öğrenme fırsatını bulamamış oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de aynı anda hem teknik, hem de sektörel deneyime sahip bilişim personeli aday havuzu zengin değil" diyor.

Büyük proje geliştiren firma sayısı az

Demiroğlu, Türkiye'de bilişim firmalarının nitelikli personel açığının bir başka nedenini ise henüz yazılım üreten ve sanayici konumunda olan çok sayıda firmanın olmaması olarak belirtiyor. Demiroğlu bu konuda, "Gerçi yurt dışı kökenli donanım ya da yazılımları Türkiye'de pazarlayan ve bu çözümlerle ilgili danışmanlık hizmetlerini veren belli bir bilişim personeli pazarı var ama Nebim'in bir örnek teşkil ettiği gibi, büyük ve sofistike yazılım geliştirme projelerini gerçekleştiren firmalar henüz sayıca az. Yurt dışında yazılım üreten endüstrinin büyük olduğu ülkelere bakarsak, birçok gencin zamanla yeni kurulan, girişimci bir firmada profesyonel deneyim elde ettiğini ve daha sonra kariyeri boyunca bu deneyimini başka firmalara da taşıyabildiğini ya da bahsettiğim örneğin tam tersini gerçekleştirebildiğini, görüyoruz. Türkiye'de özgün çözüm üreten bilişim pazarı henüz olgunlaşmadığı için bahsettiğim tarzda yetenek sirkülasyonu henüz kısıtlı" diye konuşuyor.

İstihdam öncesi eğitim programları uygulanıyor

Uyguladıkları İnsan Kaynakları politikalarını belirlerken pazar dinamiklerini göz önüne aldıklarının altını çizen Demiroğlu, "Doğru akademik geçmişe ve aradığımız kişilik özelliklerine sahip genç arkadaşları seçip daha sonra uzun süreli bir eğitime tabi tutmak üzere istihdam ediyoruz. Deneyimli adaylara kapımızı elbette her zaman açık tutuyoruz, ama bilişim sektöründe ölçeklenebilmek için doğru altyapıya sahip ancak henüz yeterli deneyime sahip olmayan adayları istihdam edip yoğun bir eğitime tabi tutmak şart. Biz bu eğitimlere personeli daha istihdam etmeden başlıyoruz. İstihdam öncesi süreçte sunduğumuz iki eğitim programımız var. Bunlardan biri, Bahçeşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi örnek olmak üzere üniversite ortamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerine "ders kapsamında" verdiğimiz eğitimler. İkincisi ise aday seçme süreci kapsamında uyguladığımız Nebim Kariyer Eğitimleri. Bu eğitimler ise, ERP uyarlama projelerinde görev alacak danışmanları yetiştirmeye yönelik, öğrencilere ücretsiz olarak sunduğumuz uygulamalı sınıf eğitimlerimiz" diyor.

Çalışanlar için uzmanlık alanları göz önünde bulunduruluyor

Demiroğlu, İK politikalarını bir başka öğesinin ise uzmanlaşmak olduğunu ifade ediyor. "Nebim gibi kapsamlı çözümler sunan bilişim firmalarında bir kişinin her konuyu uzman derecede öğrenmesi olanaksız" diyen Demiroğlu, bu nedenle çalışanlar için kariyer yolları seçerken finans, ürün yönetimi, üretim ya da iş zekası gibi fonksiyonel uzmanlıkları göz önünde bulundurduklarını söylüyor. Demiroğlu, uzmanlaşma sürecinin istihdam öncesi gerçekleştirilen Kariyer Eğitimleri programında dahi başladığını, adaylar, finans ve ürün yönetimi eğitimlerinden birini seçtiklerini aktarıyor. Demiroğlu son olarak Eylül ayında yine Kariyer Eğitimleri sınıfları açacaklarının ve başarılı olan katılımcılardan istihdam edecek gençlerin olacağının bilgisini veriyor.

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.