Nebim V3 ERP ile Tam Kontrol, Hedef

"Nebim V3 ERP" ile tam kontrol

Nebim Genel Koordinatörü Sedat Taşçı: "Bugün Nebim'in Kurumsal Kaynak Planlamasını kullanan perakendeciler, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde mağazalarını sanki Türkiye'deymiş gibi yönetebiliyorlar." dedi.

Bilişim sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla büyüyor. Son 10 yılda ekonomideki büyüme, kişi başına düşen milli gelirdeki artış, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve yeniliğe açık nüfusu Türkiye'nin bilgi toplumuna geçişini hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

Perakende sektöründe yazılım kullanımına da değinirsek; Türkiye'deki perakende sektörünün gelişmesine paralel olarak mağaza sayıları hem Türkiye'de hem de yurt dışında artıyor. Birleşmiş Markalar Derneği; Türk perakendecilerinin yurt dışındaki mağazalarının sayılarının 2023'te yirmi bini bulacağını öngörüyor. Gelişmekte olduğunu gördüğümüz bir trend; perakendeci firmaların, yurt dışında açtıkları kendi mağazalarının ve birlikte çalıştıkları yurt dışı firmalarına bağlı mağazaların satış ve stok yönetimlerinin, Türkiye'deki mağazaların satış ve stok yönetimleri ile aynı şekilde, entegre ve online olarak yönetmeleri. Yurt dışı mağazaların merkezden ve entegre bir şekilde yönetilmeleri, merkezde ürünü ve satışları yöneten ve izleyen ekibin operasyonları daha verimli yönetebilmesini sağlıyor. Bugün Nebim'in ERP'sini kullanan perakendeciler; Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Almanya ve Çin örnek olmak üzere faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde mağazalarını sanki Türkiye'deymiş gibi yönetebiliyorlar.

Perakende sektörüne özel olarak gözlemlediğimiz bir başka trend ise ürünün nasıl yönetildiği ile ilgili. Ürünün satın alımı, fiyatlandırması, mağazalara gönderilmesi gibi işlemler ile ilgili operasyonel kararlar alınırken, eskiden ürünün geçmiş haftalardaki ve geçmiş sezonlardaki performansına bakılıyordu. Oysa bugün, gelecek sezon ile ilgili Merchandise planlarının ve bütçelerin ERP ile entegre bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Nebim'in sunduğu ERP'nin Merchandise planlama ve ürün tahsisat/tamamlama/transfer çözümleri de bunu destekliyor.

Hazır giyim ve tekstil sektörüne sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?

Nebim olarak Nebim V3 ERP çözümünü firmalara sunmaktayız. Nebim V3; planlamadan satın almaya, üretimden sevkiyata, tüm satış kanallarındaki uç noktalarda gerçekleşen satıştan satış sonrası hizmetlere kadar; bir perakendeci, toptancı ya da üretici firmanın gereksinim duyacağı tüm iş süreçlerini baştan sona kapsamaktadır.

Nebim V3'ün desteklediği iş süreçleri ve fonksiyonlar tasarlanırken; özellikle perakende, toptan satış ve üretim gerçekleştiren, toptan, perakende, bayi gibi çok kanallı yapıları olan, çok uluslu operasyonları hedefleyen firmaların gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Nebim V3'ün ortak bir platform üzerinde geliştirilmiş olan uygulamaları; firmaların tüm ofislerinde, fabrikalarında ve perakende satış noktalarında - hem arka ofiste hem de ön ofiste (POS) - görev alan kullanıcıların gereksinim duydukları süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, firmaların iş birliğinde oldukları iş ortaklarının satışlarının, stoklarının ve hatta muhasebelerinin de aynı ERP platformu üzerinde yönetilmesi Nebim V3 tarafından desteklenmektedir.

Nebim V3 tüm bu fonksiyonelliği modüler ancak birbirleri ile tümüyle entegre olarak çalışan uygulamalar ile sağlamaktadır. Kendi aralarında belirli zamanlarda "batch" veri nakli ile kısmen entegre olan çözümlerin aksine, Nebim V3 uygulamaları aynı platform üzerinde çalışmakta, gerçek zamanlı olarak veri entegrasyonu sağlamakta ve ortak bir Nebim V3 ERP versiyonu olarak aynı anda güncellenmektedir. Bu sayede Nebim V3 hem ERP işletme toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirmekte, hem de departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır.

ERP konusunda perakende sektörüne sunduğunuz çözümler şirketlere ne gibi faydalar sağlıyor?

Operasyonlarını henüz bir ERP platformuna taşımamış olan firmaların farklı departmanlarında farklı yazılımlar kullandıklarını görüyoruz. Birbirleri ile gerçek zamanlı ya da tam entegre olamayan farklı yazılımları kullanan departmanlar arasında veri bütünlüğü olmaması, iş süreçlerinin baştan sona takip edilememeleri, farklı departmanların farklı yazılımlardan aldıkları raporları yorumlarken ortak bir şirket dili kullanamamaları, üründen cari hesap kartlarına kadar birçok verinin tekilleştirilememesi, ERP'siz ortamların sıkça rastlanılan göstergeleridir. Bu eksiklikleri gidermenin yolu, firmanın tüm departmanlarının kullanacakları ortak bir ERP'ye geçiş ile mümkündür.

Nebim'in ERP çözümlerini kullanan firmalara bakarsak; genelde operasyonlarını, iş süreçlerini ve büyüyen iş hacimlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmek, işletme kaynaklarını daha verimli kullanabilmek ve rekabete karşı farklılaşabilmek için Nebim'in ERP'sini seçtiklerini gözlemliyoruz. ERP sayesinde firmalar, departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek zamanlı olarak elde edebiliyorlar. ERP'nin en önemli faydaları arasında farklı departmanlardaki kullanıcıların günlük işlerini takip ettikleri tüm iş süreçlerinin birbirleri ile entegre olmalarını, aynı verinin farklı sistemlerde tekrarlanmamasını, tekilleştirilmiş ürün, tedarikçi ve müşteri bilgileri ile çalışılmasını sayabiliriz.

Sonuç itibarıyla tüm bilgilerin entegre olduğu bir ERP sistemi; firmaların daha hızlı ve daha çevik hareket etmelerini ve daha az maliyetle daha etkin çalışmalarını mümkün kılmakta, planlama süreçlerini yürütürken firmaların satışlarını ve marj potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkartmalarını sağlamakta, işletme maliyetlerini azaltmakta, üst yönetimin verdiği hedefleri firmaların yönettikleri kaynaklara ve operasyonlara sayısal olarak bağlamalarını ve daha sonra süreçlerin nasıl yürütüldüklerini izleyerek doğru zamanda müdahale edebilmelerini mümkün kılmaktadır.

Perakendede Kurumsal Kaynak Planlama'nın (ERP) yerini bizimle paylaşır mısınız? Bir ERP çözümünün perakende sektörüne uygun olması için ne gerekiyor?

Sermayelerin arttığı, iş hacimlerinin büyüdüğü, firmaların dış ticaretlerinin geliştiği bir ortamdayız. Böyle bir ortamda rekabete karşı avantajlı olmak, işletme kaynaklarını verimli kullanmak, karlılığı korumak ve iş modellerinde inovasyon yapmanın önemi artıyor. Dolayısıyla firmaların eskimiş, hantal ve birbirinden kopuk yazılımlardan modern, kendi sektörlerine göre tasarlanmış ERP platformlarına geçişleri önem kazanıyor. Büyüyen perakende firmalarına baktığımızda, firmaların ofislerinin ve üretim lokasyonlarının artık birden çok şehirde yer aldıklarını, yılda iki sezondan çok sezona geçtiklerini, ürün çeşitliliğini devamlı artırdıklarını, çok sayıda tedarikçi ile çalıştıklarını, bazen lojistik gibi kimi iş süreçlerini outsource ettiklerini, birden çok kanaldan ve çok sayıda ülkede satış yapmaya başladıklarını görüyoruz. Operasyonlarının hacimlerinin büyüdüğü ve çeşitliliklerin arttığı, ölçeklerin büyüdüğü bu gelişim sürecinde perakendede kendi segmentlerinde liderliğe oynayan firmaların çok depolu ortamlarında ürünlerin doğru dağıtımları, perakende satış noktaları ile lojistik entegrasyonları, üretimin verimliliğinin takibi, finansmanın yönetimi, kurumsallaşan insan kaynaklarının yönetimi; tüm süreçlerin entegre olduğu ve tüm bilginin anında raporlanabileceği bir ERP sistemini şart koşuyor.Perakendeci firmaların etkin yönetmeleri gereken temel kaynakları, öncelikli olarak ürünleri ve perakende mağazalarıdır. Dolayısı ile ERP'nin bu alanlardaki sektörel gereksinimleri karşılaması gerekli.

Örneğin perakendeci firmalar için ERP'nin sunacağı sektörel ürün yönetiminde; ürünlerde renk ve çok boyut desteği, asorti, lot gibi kavramlar, ürün tedarikçilerini, meşei, kalitesi, materyali gibi bilgilerin saklanabileceği sınırsız sayıda ürün özellikleri, seri numarası, barkod desteği, e-ticaret ve raporlar için sınırsız fotoğraf desteği, benzer ürün ya da kombin ürün tanımları, ürün birleştirme özellikleri çok temel gereksinimler. Bu ihtiyaçların ERP'nin temelinde olması şart.

Stoku daha iyi yönetmek için ürünlerin doğru zamanda ve miktarda doğru mağazalara sevkiyatını sağlamak da önemli. Bunun için firmaya özel olarak uyarlanabilecek ürün tahsisat ve tamamlama algoritmaları, üçüncü parti lojistik firma entegrasyonları için önceden sevkiyat bildirimi (ASN) entegrasyonları, mağazalar arası otomatik ürün transferi algoritmaları da öne çıkan gereksinimler.

Ürün yönetiminin yanı sıra perakendeye özel ERP gereksinimlerinden öne çıkan bir diğeri ise mağazaların yönetimi. Burada firmaların kendi perakende mağazalarının, bayi ve konsinye satış kanallarının entegre yönetimi perakendeye özel bir ERP'yi sektörel yapan temel özelliklerden biri. Türkiye'deki perakendecilerin birçoğu aynı zamanda toptan satış da yapıyor. Siparişten faturaya kadar tüm toptan satış ve ihracat süreçlerinde kontrol sağlamak, bayilerin ve franchise firmaların mağazalarının satış ve envanter yönetimini kendi mağazaları ve toptan satış ile aynı platformda gerçekleştirmek, tüm ülkelerde yer alan perakende satış noktalarında hem ön ofis POS hem de arka ofis envanter ve masraf yönetimi, bizim yerel pazarın gereksinimlerini düşünerek geliştirdiğimiz sektörel ERP'nin temel özelliklerinden. Rekabete karşı avantajlı durumda olmak isteyen perakendeciler, envanterlerini, satışlarını ve müşteri ilişkilerini etkin yönetmek için genellikle ERP ve POS çözümlerini ayırmayıp, merkezdeki ERP ile perakende satış mağazalarını birebir aynı, tam entegre bir çözüm ile ve online olarak yönetmek istiyorlar.

Sonuç olarak, sektörel bir ERP'ye geçişten sonra perakendeci firmalar, stok ve mağaza kaynaklarını daha verimli kullanabilir duruma geliyor. Etkin tedarik ve üretim yönetiminin yanı sıra, satış ve stok yönetimi ile stok maliyetlerinin düşürülmesi, ürüne ve mağazalara (satış alanı) yönelik yatırım getirilerinin en yüksek düzeye çıkması, brüt marjların artması gibi avantajları da elde etmiş oluyorlar.


Canlı bir organizma olarak tabir edilen "yazılım" bilgisayar sisteminin önemli araçlarından biri. Bu yazılımların çok farklı marka ve ürün alternatifleri var. Bu alanda doğru ürünü nasıl tarif edersiniz?

Pek çok marka ve ürün alternatifleri var. Nebim'i diğer yazılım firmalarından ayıran özelliklerden bazıları geliştirdiğimiz yazılımlarla, bazıları ise iş modelimiz ile ilgili. Sektöre özel dikey çözümler üretmemiz, yazılım ve uyarlamayı bir arada sunmamız ve yerel ihtiyaçlara cevap veren bir yazılım olmamızdır.

Öncelikle; sektörel olarak perakendeye, toptan satışa ve üretime odaklanıyoruz; yani dikey çözümler geliştiriyoruz. Tüm endüstrilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacakları yatay çözümler sunmaktansa, kendi odaklandığımız sektörlere en kapsamlı ve en entegre çözümleri sunmayı bir ilke edindik. Yazılımlarımıza bakarsanız, tamamen perakende ve toptan satış odaklı bir ERP yaklaşımı görebilirsiniz. Mağaza satış datasını ERP'de anlık görebilmek, model/renk/beden detayında ürün yönetimi, ürün planlamadan rotasyona, ürün temizlemeye kadar tüm süreçlerin merkezi bir yapıda yürütülmesi, konsinye desteği, çok ülkede farklı satış kanalları üzerinden operasyonları yürütebilme yeteneği, müşteri odaklı (CRM) mağazacılık ve perakende odaklı finans yönetimi gibi birçok özellik, geliştirdiğimiz çözümlerin altyapısında yer almaktadır.

Bu yaklaşımımızın iki faydası var. Bir; müşterilerimize ihtiyaç duyacakları tüm temel özellikleri hazır bir şekilde sunarak sektörel süreç ve uygulama geliştirme ihtiyaçlarının alternatif ERP çözümlerine kıyasla daha az olmasını ve ERP'ye geçiş sürecinin en hatasız ve hızlı bir şekilde yönetilebilmesini sağlıyoruz. İki; tüm fonksiyonları birbirleri ile tam entegre bir şekilde sunabiliyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde; rekabette gözlemlediğimiz şekilde; firma satın almaları sayesinde edinilen, farklı firmaların ya da ekiplerin geliştirdiği ERP, mağaza arka ofis, POS, veri ambarı/iş zekası/planlama çözümlerinin ayrı projeler olarak değerlendirilip entegre edilmesi sonucunda doğabilecek verimsizlikleri de ortadan kaldırmış oluyoruz.

Yukarıda belirttiklerim daha ziyade yazılımımız ile ilgili farklar. Bizi diğer yazılım firmalarından ayıran bir diğer özelliğimiz ise iş modelimiz. Biz müşterilerimize geliştirdiğimiz Nebim ERP yazılımının yanında gereksinim duyacakları ERP projesi uyarlama danışmanlığını ve destek hizmetini aynı şirketten alabilme olanağını sunuyoruz. Bu yaklaşımımız; proje esnasında ve canlı kullanımdaki hataların düzeltilmesinde ve müşterilerimizin özel isteklerinin geliştirilmesinde, yurt dışındaki ERP üreticisi firma ile Türkiye'deki uyarlama firmasının sorumluluğu paylaşmaları ile ilgili risklerin bertaraf edilmesini sağlıyor.

Son olarak; yerel bir ERP üreticisi olarak, güvenli elektronik ödeme / ortak banka POS'u entegrasyonu, banka ekstreleri, yerel üçüncü parti lojistik firmaları entegrasyonları gibi Türkiye'ye özgü uygulamaları da yazılımımıza hızla ekleyebiliyoruz. Sonuç olarak; yerel pazarın ihtiyaçlarını, yurt dışı ERP geliştiricisinin yazılımına dahil ettirmek yerine yerel bir firmaya sonradan yama olarak yaptırma gerekliliğini de ortadan kaldırıyoruz.

Müşteri memnuniyeti her sektör için çok önemlidir. Yazılım sektörü için bunu nasıl sağlıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti her sektörde olduğu gibi yazılım içinde önemlidir haklısınız. Nebim'in, sektöre özel dikey çözümler üretmesi, yazılımı ve uyarlamayı bir arada sunması ve sektörün yerel ihtiyaçlarını bilen bir firma olması bu memnuniyeti sağlayan unsurlardandır. 

Örneğin; Nebim V3 satın alındığında projenin kapsamına göre bir uyarlama ekibi belirlenmekte ve proje müdürü ile beraber konusunda uzman ERP danışmanları ile gereken uyarlama hizmeti verilmektedir. Fiili kullanıma geçildikten sonra da belli bir süre bu ekip müşteri ile yakın desteğe devam etmektedir. Bakım kapsamında da gereken yakın destek ile müşterinin eğitim eksikleri de giderilmektedir. Müşterilerine yakın çalışan bir firma olarak firmalara önerimiz; firmalar ERP' ye geçiş kararı aldıktan sonra, işbirliği içerisinde olacakları kurumu yalnızca uyarlama sürecinde değil, aynı zamanda fiili kullanıma geçtikten sonra da gereksinim duyacakları her anda yanlarında bulabilmelilerdir. ERP seçerken firmalar yakın çalışmaya devam edebilecekleri bir firma seçmelidirler ki işletme kaynaklarını verimli kullanarak rekabette bir adım öne geçebilsinler.

Yukarıda bahsettiğim tüm bu çalışmalar müşterilerimiz ile iletişimimizi güçlendiren unsurlardır. Bunların yanı sıra her yıl "Nebim Planet" etkinliği çatısında Nebim Çözüm Ortakları ve Nebim kullanıcıları ile buluşuyoruz ve karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Nebim Planet 2013 etkinliğimizi de bu yıl yoğun katılım ile İstanbul Grand Hyatt Otel'inde gerçekleştirdik.

Firmaların yazılım ihtiyaçlarının standart (iyi analiz yapılarak firmaya özel geliştirilmiş olsa bile) bir paket ile tam olarak karşılaması mümkün olmuyor. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörünün şikayetleri bu yönde. Nebim olarak kuruma özel yazılımlar konusunda somut çözümleriniz neler oluyor?

Haklısınız. Zira yazılımlarımıza yeni özellikler eklemenin yanı sıra aynı zamanda farklı çözümlerle entegrasyon olanakları da stratejimizin bir parçası. Mesela; geçtiğimiz iki yıl içerisinde Nebim V3; Inveon, RND ve Bilginet örnek olmak üzere e-ticaret uygulamalarıyla; Ekol, Conmar, Ulustrans ve Barsan örnek olmak üzere lojistik sistemleri ile; eBA gibi iş akış sistemleriyle, IBM SPSS gibi analitik platformlarla, kapı sayaç sistemleriyle, VeriFone VPlatform gibi güvenli ödeme sistemleriyle entegre edildi. Açık yapısı ve Software Development Kit (API desteği) sayesinde Nebim V3'ü başka çözümlerle entegre etmeye de devam edeceğiz.

Kaynak: Hedef Dergisi Eylül 2013 Sayısı

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.