Nebim V3 Ver 13.2.1018 Yenilikleri,21.03.2013

Nebim V3'ün Şubat 2013 versiyonu, kullanıcılara insan kaynaklarını daha etkin yönetebilecekleri, seri numaralı ürünlerini takip edebilecekleri, perakende satış operasyonlarında daha verimli çalışabilecekleri yenilikler, daha zengin raporlama seçenekleri ve diğer birçok yeni özellik sunuyor.

İnsan kaynağınızı daha etkin yönetin

 • Yıl, işyeri, departman, iş unvanı bazında norm kadro adetleri belirleyebilir, bu adetleri fiili çalışan adetlerinizle kıyaslayabilirsiniz.
 • Personeliniz için farklı işyeri ve departmanlarda geçici görev tanımlamaları yapabilirsiniz.
 • İş başvurusu yapan adayların bilgilerine göre, adayların açık iş pozisyonlarının hangilerine uygun olduklarını bir sihirbaz yardımıyla belirleyebilirsiniz.
 • Aynı aday için birden fazla iş görüşmesi kaydı tutabilirsiniz. Adaylara görüşme sonuçlarını otomatik olarak SMS ya da e-mail ile toplu halde bildirebilirsiniz.
 • İş başvuruları için anket düzenleyebilir, bu anketlerin sorularını kendiniz belirleyebilir ve yanıtlarını çoktan seçim, evet/hayır ya da TXT giriş sahası olarak belirleyebilirsiniz.
 • İş unvanları tanımlarken, iş unvanı için gereken temel becerileri ve görev tanımını yapabilirsiniz
 • Yol ve yemek ücretlerini personel bazında farklı girebilirsiniz.

Ürünlerinizde seri numarası takibini kontrollü bir şekilde gerçekleştirin

 • Ürünleriniz için tüm sayım, transfer, alım, toptan satış, perakende satış, iade işlemlerinde seri numarası takibi yapabilirsiniz.
 • Seri numarası takibi yapılacak ürünlerin, alış irsaliyesi/faturası girişleri esnasında seri numarası ile girişi zorunlu yapabilirsiniz.
 • Seri numarası takibi yapılan ürünlerin sevkiyat aşamasında seri numarası ile çıkışı zorunlu yapabilirsiniz.
 • Seri numarası takibi yapılan ürünlerin envanterlerinin eksiye düşmesinin engellenmesini sağlayabilirsiniz.
 • Nebim V3 POS satış ekranında, seri numarası opsiyonu seçimi ile, ürünlerin seri numarası okutularak pratik bir şekilde satışını gerçekleştirebilirsiniz.
 • Nebim V3 Mobil ve POS uygulamalarının tümündeseri numarasının zorunlu olmasını belirleyebilirsiniz.

Nebim V3 POS'un yeni fonksiyonları ile mağaza kasalarınızdaki operasyonlarınızda verim artırın

 • Puan ve indirim çeki kullanımını ödeme esnasında da yapabilirsiniz. Bu sayede ürünlere bağlı iskontolar yapıldıktan sonra puan ya da indirim çeki kullandırabilirsiniz.
 • Satış esnasında müşteri ile ilgili ekstre, indirim çeki, puan durum, fatura gibi raporları tek tuşla alabilirsiniz.
 • Müşteri verilerini doğru kaydedilmesi kapsamında, alınması gereken bilgilerin hangi formatta alınacağını seçebilirsiniz. Örneğin; Türkçe karakter girilmesi seçeneği pasif edildiğinde kasiyerin Türkçe karakter yazmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede mükerrer kayıtların oluşmasını engelleyebilirsiniz.
 • Nebim V3 POS üzerinde kasiyerin taksitli satış müşterilerine kefil kartı ekleyebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede kasiyerin müşteriye tanımlanmış kefilleri ve bu kefillerin bilgilerini görmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kefil sorgulama tuşu ile aynı kişinin başka alışverişlerde kefil olarak kullanılıp kullanılmadığını ve müşteri ise borcu olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.
 • Müşterilerin alışverişi bağlantılı diğer kişiler (eş, çocuk) adına yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca müşterinin alışverişinden dolayı başka müşteriye puan ve indirim kazandırabilirsiniz.

Yeni rapor sorgu ve filtre düzenlemeleriyle daha fazla hazır rapordan faydalanın

 • Raporlarda tasarım değişikliği yapmadan "özellik gruplama ve sıralamasına göre" rapor alabilirsiniz.
 • Raporlarda tasarım değişikliği yapmadan "ürün ve satış kanalı hiyerarşilerine göre" rapor alabilirsiniz.
 • Özet (kümülatif) rapor opsiyonları ile raporlarınızı kümülatif olarak verdiğiniz ana gruba göre alabilirsiniz. 

    
Örneğin;
Ürün envanter raporunu filtrede seçeceğiniz ürün özelliğine göre sıralı olarak alabileceğiniz gibi, aynı rapor seçeceğiniz ürün hiyerarşi seviyesine göre sıralı olarak da alabilirsiniz. Aynı raporun farklı iki şekilde alınması esnasında seçilen sorgu ve filtreye göre rapor tasarımı otomatik olarak değişir ve seçtiğiniz sorguya göre tasarımın otomatik değişmesini sağlayabilirsiniz.

Yeniliklerin detaylı listesi aşağıdaki gibidir:

Nebim V3 ERP Ara yüzü Yenilikleri

Genel 

 • Nebim V3 ara yüzünde kullanılan DevExpressbileşenlerinin 12.2 versiyonuna yükseltildi. Bu versiyonla birlikte standart görümler arasında yer alan Office 2013 teması, Nebim V3 varsayılan görünüm teması olarak atandı.
 • Kullanıcı Parolaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Parolaların belirli zamanlarda değiştirilmesi için tanımlama yapılması sağlandı. Kullanıcı açan veya bilgilerini değiştiren kullanıcıların diğer kullanıcıların şifresini görmesi engellendi. Böylece yalnızca parolayı sıfırlama veya ilk parolayı verme işlemini yapabilecekler.  
 • V3 POS'a da parola değiştirme seçeneği ilave edildi.
 • Kullanılan programın arka plandaki bilgilerini gösteren bir bilgi (Information) ekranı ilave edildi. Her ekranın sol üst köşesi fare ile tıklandığında gelen menüde en alta V3 Form Information adlı bir seçenek geldiği görülebilir. Bu seçenek açıldığında ekrana programın arka plan bilgileri  olacaktır. Yurt dışındaki losyonlarla anlaşmak için veya Nebim desteğe bildirmek için kullanılabilecektir. Bu bilginin dosya olarak kaydedilmesi veya e-mail atılması mümkündür. Bilgiler özellikle tercüme edilmemiştir.

İnsan Kaynakları ve Ücret Bordrosu

 • Personel Ücretleri, işyeri tanımlama bölümüne İşyeri Norm Kadro Adetlerini Belirle adlı yeni bir uygulama eklendi. Bu uygulama ile Yıl + İşyeri + Departman + İş Unvanı bazında optimum personel ihtiyacı belirlenerek daha sonra fiili çalışan personel ile bu kadroları karşılaştırma yapılabilecek. Kadro belirmesi yapılırken Geçen yıl norm kadroları ile karşılaştırma yapılabilir.
 •  Personel Ücretleri, işyeri tanımlama bölümüne İşyeri Personele Farklı İşyerlerinde Geçici Görev Planlama adlı yeni bir uygulama eklendi. Bu uygulama personele verilen ay içinde farklı işyerinde geçici görev planlama yapılabilir. Geçici görev ataması yapılan personele e-mail veya SMS ile bilgilendirme mesajı yollanılabilir. Aynı programla görev iptali yapılıp yine bilgilendirme mesajı yollanılabilir, işin tamamlandı işareti konulabilir
 • İnsan Kaynakları, İş görüşmeleri ve Adaylar bölümü geliştirildi.  
 • Mevcut adayların Açık İş pozisyonlarına uygun olanların belirtildiği Açık İş Pozisyonuna Uygun Adaylar adlı yeni bir program ilave edildi. Bu programın içinde
  ayrıca mevcut İş başvurularından istenilen özellikler filtre edilerek uygun adayların seçilebileceği bir sihirbaz ilave edildi.
 • Aynı aday ile birden fazla iş görüşmesi kaydı tutabilme olanağı sağlandı. Ayrıca iş görüşmesi yapan personelin görüşlerini detaylı bir şekilde yazabileceği bir notlar bölümü ilave edildi.
 • İş Görüşmesi sonuçlarının girildiği ekran değiştirildi. Buraya sonuçlanmamış iş görüşmeleri gelmekte ve nihai sonuç buradan girilmektedir. Bu ekrandan adaylara toplu halde SMS veya e-mail ile bildirim yapılabilmektedir. Aynı zamanda önceden belirlenmiş sonuçları da yeniden değerlendirmek mümkündür.
 • İş Başvurusu (Aday) açma, Açık iş pozisyonu belirleme ve İş görüşmesi yapma programları Mağaza Menüsüne de ilave edildi. Böylece mağazalar kendi görüşmelerini yapabilecek ve kendi açık pozisyonlarını tanımlayabilecekler. Ayrıca merkezin bu pozisyona uygun olarak atadığı adaylar ile görüşmelerini direkt olarak girebilecekler.
 • Personel Evrakları tanımlaması, İş Başvurusu anında da girilmesi sağlandı. İş Başvurusunu Personel Olarak Ata yapıldığında bu bilgiler personel kartına geçirilmektedir.
 • İş Unvanı tanımasına, Temel beceriler ve Görev Tanımı yapılabileceği iki alan ilave edildi.
 • Personel bazında farklı yol ve yemek ücreti veren firmalar için Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri à Ücret bölümüne Yol ve Yemek ücreti girilebilecek iki alan eklendi. Puantaj oluştururken YEMEK ve YOL kazançlarına bu alanlarda tanımlı ücret varsa öncelik olarak buradan alınacaktır. Bu alanlarda ücret tanımlı değilse, ücret parametrelerinde tanımlanmış birimler ücretler alınacaktır.
 • Excel Dosyasından Puantaj Al ile puantaj alınırken, aktarılan dosya içinde daha önce puantajı olan bir personel geldiğinde yeni sıra numarası ile yeni bir puantaj
  kaydı oluşturuluyordu. Buraya Eski Puantajın Üzerine Yazılsın seklinde bir parametre ilave edildi. Bu parametre seçildiğinde kayıtlı puantajın üzerine dosyadan gelen değerler yazılarak güncelleme yapılmaktadır.
 • Puantaj Oluşturma Sihirbazı programında Yeni Puantaj Oluştur, Eski Puantajdan Kopyala seçeneklerinin yanına Puantajı Sil seçeneği eklendi. 

Parametreler 

 • Şirket parametrelerinde: Genel Muhasebe tabında, Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun bölümü detaylandırıldı. Yeni gelen uygulamalar için ilaveler yapıldı ve aşağıdaki seçenekler ilave edildi. Bu değerlerin varsayılan değeri seçilmemiş olmadır. 
 •  Kredi Kartı Avans Ödemesi Alındığı Anda Muhasebe Fişi Oluşsun 
 • Borç Kapaması Yapıldığı Anda Muhasebe Fişi Oluşsun (Avans Virman, Nakit, Çek Senet, vs.) 
 •  Masraf Dekontu Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun 
 •  Garanti Mektubu Girildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun
 • Lojistik Firması İle Entegrasyon Var seçeneği ilave edildi. Bu uygulamayı kullanmayanlar bu parametreyi seçmezler ise menülerinde bu uygulamaya ait programlar kalkacaktır.

Mağaza parametrelerinde:

 • Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar bölümüne, İade Alabilir şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bazı dağıtım depoları mağazalara sevk yaptıkları halde, mağazadan iade kabul etmeyebiliyorlar bu nedenle Merkeze iade fişi girişte artık yalnızca İade alabilir işaretlenen depolar seçilebiliyor.
 • Satışı Olmayan Ürünlere Destek Talep Formu Açılabilsin şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu parametre V3 POS üzerinde, Destek Talep formu
  girilirken kontrol edilecek ve seçeneğe göre Müşteriye fatura edilmemiş bir ürüne Destek talep formu açılmasına izin verip/veremeyecek 
 • Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerinde, uygun süreçler için, aşağıdaki senekler ilave edildi:
 • Siparişte Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver: Daha önce her zaman uyarı veriyordu, Seçeneğe bağlandı, istenmez ise uyarı gelmeyecek. 
 • Faturada Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver: Daha önce her zaman uyarı veriyordu, Seçeneğe bağlandı, istenmez ise uyarı gelmeyecek. 
 • Siparişlerde Depo Belirtmek Zorunlu: Daha önce istenirse siparişin deposu boş veya dolu olabilirdi. Bu seçenekle, depo alanını boş bırakmayı engelleyebilmek mümkündür.
 • Parasal İşlemler İçin Varsayılan Değerleri Belirle adlı yeni bir parametre programı ilave edildi. Bu program ile Kredi Kartı Ödemeleri, Nakit hareketler, Banka Hareketleri gibi alım satım süreçleri haricindeki parasal hareketler için varsayılan parasal işlem kodları verilebilecek. 
 •  Ürünler üzerinde tanımlı POS Üzerinden Erişilebilir adlı seçenek Mağazada Satışa Açık olarak genelleştirildi. Artık V3 STORE ve V3 MOBIL STORE üzerinde de sadece mağazada satışa acık seçilen ürünler satılabiliyor.

Diğer Uygulamalar

 • Alınan ve Verilen garanti mektuplarında bankadan garanti mektubu alma ve verme seçeneği eklendi. Garanti mektupları anlık muhasebeye tek yönlü olarak işleniyordu, daha sonra muhasebeye islenmesi için parametre açıldı ve Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programına garanti mektuplarının muhasebeye isleme seçeneği ilave
  edildi. Garanti mektubunu sildiğimizde muhasebede oluşan fişi silinmiyordu, muhasebe tam entegrasyonu yapıldı. Daha önce tek yönlü olarak muhasebe fişi oluyordu. Muhasebe ile ilgili aynı düzenlemeler Verilen Garanti Mektubunu Kapat programına da yapıldı.
 • Nakit kasa hareketleri için Excel Dosyasına Kasa Hareketlerini Gönder ve Excel Dosyasından Kasa Hareketlerini Al programı ilave edildi. Dosya formatı V3 kurulum dizininden bulunabilir (CashTransations.xlsx). 
 • Envanteri Diğer Stoka Aktar işlemi ile oluşan hareketlerin, muhasebeleşmesi için Muhasebe Entegrasyon İşlemleri à Dahili Hareketler bölümüne yeni seçenek eklendi.
 • ASN Fişinden Otomatik Sevk Emri Oluştur programına benzer olarak Nebim Üretim programını kullananlar için Üretim ASN Fişinden Otomatik Sevk Emri Oluştur adlı yeni bir program eklendi.
 • Lojistik firmaları ile entegrasyonu kullananlar için, Lojistik Firmasına Ürün Talep Bildirim Fişi adli yeni bir program ilave edildi. 
 • Stok fişlerinde, Fiş satırlarını tekst dosyadan alma bölümlerine, aynı anda birden fazla dosya seçerek tek seferde işlem yapabilme
  kolaylığı eklendi.
 • Sayım fişinde, fişten tekst dosya okutarak bu dosyadaki kayıtların fişten çıkartılması seçeneği eklendi.
 • Fiş Satırlarını Ürün Etiket Listesine Gönder seçeneği, Rezervasyon, Sevk Emri fişlerine de eklendi
 • İthalat ve İhracat dosyalarında: 
 • Durum takibi için Dış ticaret Dosya Durumu adlı yeni bir tanımlama eklendi. Burada tanımlanan kodlar, Dosya üzerine yeni eklenen dosya takibinde durum tarihçesi adlı element program ile girişi yapılarak kullanılabilecek.
 • Dosya ile ilgili evrakların bir araya toplanarak kolay ulaşımının sağlanması için Dokuman dizini oluşturan ve daha sonra direkt olarak buraya ulaşmayı sağlayan bir
  element ilave edildi.
 • Borç/alacak kapama veya avans ile kapatılmış bir fatura silinmek istendiğinde Ödemesi olduğundan silinmesine izin verilmiyor ve önce ödemesinin silinmesi gerekiyordu. Burada işlemi kolaylaştırmak için, Ödemeyi Sil ve Avansa Çevir seçenekleri eklendi.  
 • Bütçe Uygulamasında, bütçe tipi tanımlamasına, bütçenin hangi detayda yapılacağının belirlenmesi için bir alanı açıldı. Bu detaylandırma ile bir bütçeyi, muhasebe işlem tipi detaylı veya Maliyet Merkezi detaylı veya detaysız olarak ayrı ayrı çalışmak mümkün olacak. Ayrı bu programa Var Olan Bir Bütçeden Kopyalama seçeneği ilave edildi.
 • Masraf faturası genellikle düşük bedelli KDV dâhil kasa fişleri girildiğinden, masraf faturalarını KDV dâhildir olarak kabul edilen bir ayarlama yapıldı.
 • Masraf Dekontlarının girilebileceği yeni bir uygulama ilave edildi. Bu uygulama ile dekontun alındığı cari hesaba alacak kaydı işlenirken, muhasebedeki ilgili hesaplar tek
  fişte borçlandırılabiliyor. Avukattan, Gümrükleme firmalarından gelen dekontlar buradan girilebilir. Daha önce bu işlemler için cari hesap ve muhasebeye ayrı fişler giriliyordu. Uygulama ile ilgili yetkiler ve form tanımları diğer fişlerin tanımlandığı aynı programlar ile yapılmaktadır.
 • Ürünlerde Seri Numarası takibinin kullanımı aktif hale getirildi.
 • Bu tip ürünlerde sevkiyat ve depoya giriş aşamalarında seri numarasının girilmesi zorunlu hale getirildi.
 • Seri numarası takibi yapılan ürünlerin envanterinin eksiye düşmesine izin verilmeyecek.
 • Ürüne tüm sayım, transfer, satış, perakende satış uygulamalarında seri numarası ile birlikte işlem yapılacak.  
 • Mobil ve POS uygulamalarında da sevk, giriş, çıkış işlemlerinde Seri numarası sorulacaktır.
 • Özel Menü % İskontolu adlı yeni bir kampanya Yöntemi ilave edildi. Bu yöntem Özel Menü Fiyatı adlı mevcut yönteme benzer şekilde çalışıyor, önceki yöntem tek
  bir fiyat uygularken, yeni yöntem menüdeki ürünlerin geçerli fiyatlarına verilen % de indirim uyguluyor.
 • İndirim Kampanyalarına, Kazanılan İskonto (Çek, Puan) Başka Müşteriye Verilebilir şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu çeşit kampanyalarda kazanılan Çek, Puan hangi müşteriye verilmesinin istendiği kasiyerin ekranından sorulacaktır.
 • Taksitli alışveriş yapan müşterilerde kullanmak üzere, müşterinin yapacağı alışveriş ve ödemeleri kısıtlama ve kontrol amaçlı olarak Alışveriş Yapması Engellenecek Perakende Müşteriler adlı yeni bir program ilave edildi. Burada hangi sebepten engelleme yapılacağı Perakende Alışveriş Engelleme Nedeni adlı programdan kodlanarak burada belirtilecektir. Müşteriye yapılacak engelleme kaldırıldığında, bu işlem geri planda bir günlüğe yazılacaktır ve istenildiği zaman raporlanabilecektir. Bu uygulama ödeme problemli müşterileri takip etmek için kullanılabilecektir. Burada müşteri bazında kısıtlanabilecek işlemler:
 • Peşin Alışveriş yapabilmesi
 • Taksitli Alışveriş Yapabilmesi
 • Taksit Ödemesi Yapabilmesidir
 • Perakende Müşteri kartında tanımlanmak üzere Aile Adı sahası eklendi. Bu alan Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanılan, soyadı haricinde ikinci bir aile adı veya baba adı tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu sahayı, kullanmayan ülkelerde ekran düzenlemesi ile kaldırmak mümkün. Bu saha V3 POS üzerinde de gelmektedir
 • Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştir: Önceki versiyonda eksik kalan bu bölüm tamamlandı. Aynı isim soyada sahip müşteri kartlarının
  detaylarına bakarak Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştirme işlemi bu program yardımı ile yapılabilecektir.
 • Üzerinde Kredi Kartı Provizyonu ve Güvenlik Servisi Kullanıyor ise (Verifone) kart okuyucudan okutulan Kredi Kartı, Banka Kartı (Debit Card) gibi kartların V3 içindeki hangi Kredi Kartı Tipi ile eşleşeceği, Kredi Kartı Tipi üzerindeki banka bilgisi ile yapılıyordu. Birden fazla bankanın kart tipi varda kasiyerin seçmesi gerekiyordu. Bu işlemi kolaylaştırmak için, Kredi kartı tipi tanımlama ekranına, Ödeme Kartı Doğrulama adlı yeni element program ilave edildi. Bu programdan kartların BIN (Bank Identification Number) numaralarının girilebilmesi sağlandı. Bu bilgiler girildiğinde okutulan kartın BIN numarası ile eşleşen Kredi kartı tipi otomatik olarak program tarafından bulunabilecek.

Anket 

 • Cari hesaplar ve cari hesabın bağlantıları için Genel Kodlamalar menüsüne çeşitli soru/cevap bilgilerinin saklanabileceği bir Anket uygulaması ilave edildi. Bu uygulama ile kendi sorularını ve cevaplarını oluşturarak çeşitli soru/cevap formları veya anketler düzenleyebilirler. Tüm anket tanımlamaları farklı dillerde verilebilir
 • Uygulamada tanımlanan anket her bir cari hesabın ilgili menüsüne yer alan anket programdan doldurulabilecektir. Bu uygulama çerçevesinde yeni eklenen programlar:

Müşteri Anketleri (Soru/Cevap Formları) 

 • Personel Anketleri (Soru/Cevap Formları)
 • İş Başvuranları Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 • Perakende Müşteri Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 • Tedarikçi Anketleri (Soru/Cevap Formları)

Raporlar 

 • Özellik Bazında Rapor alma: V3 içinden alınan bazı raporlara, tasarım değişikliği yapmadan istenen Özellik sırasında rapor alınabilmesi için yeni sorgular
  eklendi. Bu sorgularda filtreden Özellik Tanımı bölümüne kaçıncı özellik sırasında rapor alınacağını seçilmesi yeterli olacaktır.
 • Hiyerarşi Bazında Rapor alma: Hiyerarşi özelliği olan Ürün ve Satış Kanalı raporlarına yukarıdaki Özellik Bazında rapora benzer şekilde Hiyerarşi bazında
  da yeni sorgular eklendi. 
 • Özet (Kümülatif) Rapor: Yukarıdaki iki özelliğe aynı zamanda detaya inilmek istenmiyor ise sadece Özellik veya Hiyerarşi kodu bazında rapor alınmak isteniyorsa, filtreye yeni gelen Özet Rapor Listelensin seçeneği işaretlenerek herhangidir tasarım değişikliğine gerek olmadan özet (Kümülatif) rapor alınabilir. Aynı zamanda Ürün raporlarında Renk ve Boyut detaylı / detay sız alma seçeneği de ilave edildi.

Nebim V3 MOBIL Ara yüzü Yenilikler Listesi 
Ürünleri Topla - Paketle programlarında kullanıcı önce müşteri seçilip sonra müşteriye ait süreç akışına göre sipariş veya rezervasyon veya sevk emi çağırılıyordu. Kullanıcı paketleme yapmak depoya indiğinde mutlaka önce rapor alması gerekiyordu. İşlemi kolaylaştırmak için şimdi önce kendisine kimlere paket yapılması gerekiyor ise bir rapor geliyor ve bunlardan birini seçebiliyor. İsterse bu ekranı geçip yine önceki gibi çalışabilir. 

Nebim V3 Yeni Verifone Uygulaması 

 • Kredi kartı POS cihazları ile entegrasyonda, Verifone destekli Banka POS cihazları için Verifone yeni programları ile uyumu sağlandı. Bu uygulamayı kullanacak olanlar, POS terminali bazında Kredi Kartı Provizyon ve Güvenlik Servisi bölümüne VeriFone2 olarak seçim yapmaları gerekmektedir.
 • Ayrıca kurulum .\RequirementsOnTargetMachine\Verifone2 dizinindeki VFECRLIB.dll adli dosyayı V3 kurulum dizinine almalı ve Verifone'dan lisans dosyası almaları gerekmektedir. 

Nebim V3 POS Ara yüzü Yenilikler Listesi 

 • V3 PS ana ekranında fare sağ tuşu tıklandığında, sol altta Parola Değiştir, sağ alta Tam Ekran ile Normal Ekran biçimleri seçmek için seçenekler ilave edildi. 
 • V3 POS ara yüzdeki tuşların imajları yenilendi. 
 • Puan ve İndirim Çeki kullanımı ödeme ekranında da yapılması sağlandı.
 • Müşteri arama iki farklı şekilde arama yapıyordu, bu iki farklı arama metodu birleştirildi. Türkçe karakterleri Dikkate almadan arama yap seçeneği, mağaza parametrelerine alındı. 
 • Ürün ve Müşteri Arama ekranları tam ekran haline getirildi. Kolon genişlikleri ekran boyutuna göre otomatik genişletildi. 
 •  Müşteri Bazındaki raporların (Ekstre, İndirim Çekleri, Puanları) Fatura, satış ekranlarından alınabilmesi sağlandı. Bu raporları açmak için gerekli tuş seçimleri POS Ara yüzü Tuş Ayarları programından yapılabilir. 
 • Müşteri kartı açma ekranında alanlara mask verebilme özelliği ilave edildi. Bu sayede mağaza bazında çeşitli kısıtlamalar yapılabilecek. Örnek Türkçe karakterleri gir/girme, Seçilen karakterlerin girilmesine engel olabilmek gibi. 

Taksitli Satış

 •  POS üzerinden Taksitli Müşteriler için Kefil Kartı ekleme açma seçeneği ilave edildi. Bu ekrandan seçili olan müşterinin bütün kefil bilgilerine ulaşılabilir. Kişisel bilgilerini girebilir. Ve TC Kimlik Numarasından bu kefilin müşteri kartı var mı bulunabilir. Ayrıca Kefil sorgula, başka müfterilere kefil olup / olmadığı, müşteri kartı varsa borcunun olup olmadığı bilgileri sorgulanabilir.
 •  Pos üzerinde Alışverişi Müşterinin bağlantısına (Ek kartına, Çocuğuna vs.) adına yapabilmesi sağlandı. Bu seçim yapılabilmesi için müşteriye tanımlı ek bağlantının özelliği yetkilidir olmalıdır.
 • Taksitli satir sırasında ödeme ekranına gelindiğinde ödeme planı girilen taksitlerin altında ortalama vade tarihi ilave edildi. 
 • Taksit ödemesi alırken erken ödeme İskontosu daha önce parametrede ne girildiyse o kadar uygulanabiliyordu. Artık kasiyer yetkisi dâhilinde daha yüksek indirim yapabiliyor. 

Nebim V3 Menülerine Yeni Eklenen Programlar Listesi 

 • Açık İş Pozisyonu  V3 STORE menüsü 
 • Açık İş Pozisyonuna Uygun Adaylar 
 • Alışveriş Yapması Engellenecek Perakende Müşteriler 
 • Anket 
 • Dış Ticaret Dosya Durumu
 •  Excel Dosyasına Kasa Hareketlerini Gönder
 •  Excel Dosyasından Kasa Hareketlerini Al 
 • İş Başvuranları Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 • İş Başvurusu (Aday) à V3 STORE menüsü 
 • İş Görüşmesi à V3 STORE menüsü 
 • İşyeri Norm Kadro Adetlerini Belirle 
 • Lojistik Firmasına Ürün Talep Bildir 
 • Masraf Dekontları 
 •  Müşteri Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 • Parasal İşlemler İçin Varsayılan Değerleri Belirle 
 • Perakende Alışveriş Engelleme Nedeni 
 • Perakende Müşteri Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 • Personel Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 •  Personele Farklı İşyerlerinde Geçici Görev Planlama 
 • Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir à V3 ERP Mağaza Sevk Menüsü 
 • Tedarikçi Anketleri (Soru/Cevap Formları) 
 • Üretim ASN Fişinden Otomatik Sevk Emri Oluştur

Nebim V3 Menülerine Yeni Eklenen Raporlar Listesi

 • Personel Geçici Görev Listesi 
 • Perakende Faturalar Listesi (Bugün)
 • Siparişi Alınmamış Malzemeler Raporu 
 • Alışveriş Yapması Engellenen Perakende Müşteriler Tarihçesi 
 •  Mağaza Perakende Müşteri Sayıları Raporu 
 • En Çok / En Az Satan Ürünler Raporu
 •  İş Yeri Norm Kadro Listesi 
 • Masraf Dekontları Kontrol Listesi

Yeni Versiyonu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

Nebim Winextra (bakım ve destek) anlaşması olan firmalar, Nebim V3'ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler. Nebim Winextra bakım anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve Nebim Winextra bakım ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

Demo Talebi

Demo Talepleriniz İçin Formu Doldurun.