Nebim V3 Yeni Versiyonu ile Gelişmeye Devam Ediyor (Ver 13.5.1027),10.05.2013

Nebim V3'ün Mayıs 2013 versiyonu, kullanıcılara taksitli satış süreçlerini daha etkin yönetebilecekleri özellikler, sonradan teslimatlı sipariş işlemlerini ve istihbarat onay süreçlerini takip edebilecekleri yeni uygulamalar, perakende satış operasyonlarında daha verimli çalışabilecekleri yenilikler ve daha zengin raporlama olanakları sunuyor.

Genel

 • Nebim V3 Data Transporter programı ile veri aktarımında veri eksikliği nedeni ile aktarılamayan kayıtların izlenmesi için bir izleme tablosu açıldı. Bu kayıtların raporu Ayarlar, Veri Al/Gönder menüsüne yeni eklenen V3 Data Transporter ile Aktarılamayan Kayıtlar Listesi adlı rapordan alınabilecektir. Veriler Kaynak veri tabınındın alınacaktır.
 • Kayıt İzleme Nesnelerinin oluşması, silinen ve değiştirilen kayıtlarının toplanması ile ilgili genel bir çalışma yapıldı. Buradaki alt işlemlerinin hızlanması sağlandı. Ayrıca silinen kayıtlarda daha önce işlemin hangi terminalden yapıldığı izlenebiliyor ancak kullanıcı adı izlenemiyordu. Silme işlemini hangi kullanıcının yaptığı da veriye eklenmiş oldu.
 • İleri tarihli hareket girişlerinin kısıtlanması için Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle programına Bu Tarihten Sonraya Hareket Girilemesin parametresi ilave edildi.
 • Alım, Satım, Sevkiyat Süreç parametreleri giriş ekranı, parametrelerin artması nedeniyle yeniden dizayn edildi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

 • İş ortağı şirketlerinin ana şirkete girdiği siparişleri ana şirkette yeniden girilmemesi için ilaveler yapıldı:
 • Online Çalışan Bayi - Mal Kabul Ayarları programına Sipariş bolümü ilave edildi. Buraya gelen siparişi merkezdeki hangi ofise, depoya ve hangi süreç olarak isleneceğinin belirtilmesi için alan açıldı.
 • Mağaza Yönetimi, Bayi Mağazaları Satışları menüsüne Gelecek Siparişi Onayla (Onl.Bayi) - Sipariş Bazında adlı yeni bir program ilave edildi. Buradan bayilerin girdikleri verilen siparişler onaylanarak merkez firmada parametrelerde girilen sürece Alınan sipariş olarak aktarılacaktır.
 • Konsinye alımlar yeniden düzenlendi:
 • Konsinye alım süreçlerine ASN süreci eklendi.
 • Mağaza uygulamasına, Mağazaya Direkt Alımlar (Konsinye Alış) adlı yeni bir menü geldi ve bu menüye verilen sipariş ve irsaliye programları eklendi
 • Konsinye Alım irsaliyesi ile faturası arasındaki bağlantı kaldırıldı.
 • Online Çalışan Bayi - Mal Kabul Ayarları programında konsinye Alım süreci aktif edildi.
 • Toptan satış süreçlerinde fiş girişlerini şu ana kadar parametrelere bakmaksızın Vergi hariç çalıştırıyorduk. Bu durumda toptanda KDV dâhil fiyatlar ile çalışan firmalarda (Yurt Dışı) KDV hariç giriş zor olmaktaydı, bu nedenle tüm sipariş ve fatura süreçlerinin parametrelerindeki Tutarlara Vergi Dâhildir Evet/Hayır seçimine göre çalışabilmesi sağlandı. Süreç parametrelerinde Vergi Dâhil /Hariç tanımlanması fişe varsayılan olan gelecektir, ancak fişte tekrar bu seçimi yapmak mümkün olacaktır. Bu kapsamda özet giriş ekranlarına da Vergi dâhil giriş olanağı sağlandı.
 • Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine, İrsaliyenin Faturası Aynı Ay İçinde Kesilmeli parametresi ilave edildi
 • Toptan satışlarda, Fiş Satırlarını Tekst Dosyadan Al seçeneğinden kayıt aktarma işlemine Satış Sorumlusu secimi eklendi.
 • Fiş Satırlarını Başka Fişten Al seçeneğine, Kaynak Fişteki Iskontoları alma seçeneği ilave edildi.
 • Sipariş sırasında da Vergi Tipi, İstisna İşlem Kodu belirlememesi sağlandı edildi. Daha önce bu bilgiler ancak Fatura surecinde verilebiliyordu. Ayrıca teklif girişinde bu bilgiler girilmiş ise ve teklif siparişe donuyorsa bu bilgilerin siparişe aktarılması sağlandı.
 • Satış siparişlerinden, Alım siparişi oluştur programında siparişlere kaynak olan kaynak müşteri kodu saklanıyor ancak kaynak alt müşteriyi saklamıyordu. Alım Siparişlerinin kimin için verildiği detayında ayırt edilebilmesi için bu alanda sipariş tablosuna ilave edildi.
 • Servis Destek Talep Formu doldurulurken Destek Tipi, Tamirat (Onarım) veya Tadilat (Değişiklik) seçimine göre ilgili Servis seçilebilmesi için Servis tanımlaması üzerine Tadilat (Değişiklik) İçin ve Tamirat (Onarım) İçin ayrımı yapabilmek için tip ilave edildi.
 • Ürünlerde, Daha önce var olan Bu Ürüne Sipariş Alınmasın özelliği gibi yine Ürün ve Varyant bazında Bu Ürüne Sipariş Verilmesin özelliği ilave edildi. Bu seçenek seçildiğinde Ürün ve Varyant bazındaki secime göre Toptan sipariş, İthalat ve Konsinye alım siparişleri verilemeyecektir.
 • Ürün sorgulama programına okutulan ürüne tanımlı olan lotlara göre envanter gösterecek yeni bir Tablo eklendi. Burada aynı envanterin hangi lotta olursa ne kadar olur şeklîde bir bilgi gösterilmektedir.
 • Satış Fiyatlarını Geçersiz Kılma Sihirbazı adlı yeni bir program ilave edildi. Bu program, verilen tarih itibari ile seçilen ürünlerin ödeme planı, renk, varyant bazında verilmiş fiyatların geriye dönük tüm fiyatlarını hiç fiyat tanımlanmamış gibi tamamen geçersiz hale getirilecektir. Amaç renk, ödeme planı, varyant bazında fiyat verilmiş ürünlerin bu detaylardaki fiyatlarını artık kullanılmamasını sağlamaktır.
 • Cari hesaba ait dokumanlar ilişkilendirmek için Cari hesap kartlarına dokunmanlar dizini ilave edildi. Ana dizin genel parametrelerden ayarlandıktan sonra her cari hesap kartı açıldığında bu kart için bu ana dizin altına yeni bir dizin oluşacak ve bu hesap ile ilgili dokumanlar bu dizine atılabilecektir.
 • Mağazalardaki indirim kampanyaları merkezden yönetildiği için genellikle kasiyerin yapabileceği tüm indirim yetkileri kapatılıyor ancak iade alırken kasiyerin fiyat ayarlaması yapabilmesi için Iskonto yapması gerekebiliyor. Bu gibi durumlar için iade faturasındaki indirimlere ayrı bir yetki acildi.
 • İndirim Kampanalarından Puan ve indirim çekleri üzerine Öncelik Ve Avantaja Bakmadan Kazanılsın (Birlikte Kullanılmasın Kampanyaları Dâhil) seklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu seçenek seçilmiş olan Puan ve indirim çeki tiplerine ait Puan ve İndirim çekleri birlikte kullanılmasın seçilmiş başka kampanyaları varsa bile kullanılabilecekler, ayrıca avantaj ve önceliğe bakmadan kampanyalar uygulandıktan sonra kalan net tutardan hesaplanacaklardır.
 • Ayni anda çok fazla İndirim Kampanyasının aktif olduğu yerlerde, kampanya hesaplama süresi uzuyor ve bilgisayarın belleğinde fazla yer kaplaması sorunları oluşuyordu. Bu konuda optimizasyon çalışması yapılarak, hız iyileştirilmesi ve bellek kullanımının azalması sağlandı.
 • Peşin satış süreçleri geliştirildi, Ürün Toplama, Sevk Emri ve İrsaliye süreçleri ilave edildi. V3 Mağaza uygulamasına, Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler adlı yeni bir menü ilave edildi.
 • Peşin satış siparişlerinde ödeme kredi çeki ille yapılıyorsa, sipariş iptal edildiğinde kullanılan kredi çeki iade edilemiyordu düzeltildi.
 • Peşin satış Ödeme seçeneklerine Alacak Çeki, Alacak Senedi ve Bankadan yapılan Havale ve ETF ile ödeme seçenekleri eklendi. Bu seçeneklerin V3 POS üzerinden kullanılıp kullanılmayacağı Pos ara yüzü ayarlarından ayarlanabilir.
 • Kredi kartı tipi üzerine geçerli taksitlerin yanına birde Ödemede Peşin fiyatın geçerli olduğu taksitlerin seçilebildiği yeni bir alan ilave edildi. Burada amaç pesin fiyatta geçerli olan fiyatların Kredi Kartına Göre Ödeme Planı Var seçildiği halde seçilen bazı taksitlere de geçerli olmasını sağlamaktır. Pos üzerinde peşin ödeme seçildiğinde yukarıda kredi kartı tipine tanımlı taksitlerin de seçilebilmesi sağlandı.
 • Mağazaya Giren / Çıkan Ziyaretçi Sayıları programına Excel dosyasından veri alma seçeneği eklendi. Dosya formatı V3 kurulum dizininden bulunabilir (StoreVisitor.xlsx).

Muhasebe, Finans, Personel

 • Muhasebe Fiş girişinde Toplam baslığına basmadan Fiş toplamının yerel bara birimi cinsinden ekranda görünmesi sağlandı. 
 • Genel Muhasebe uygulamasının içine, Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları adlı yeni bir program ilave edildi. Bu uygulama ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek aylara veya yıllara ait gelirler veya giderler, vadesi geldiğinde otomatik tahakkuk fişinin oluşması için gerekli değerler vadeler ve hesaplar girilir. Dönem Sonu Gelirler ve Gider Tahakkuk Fişleri Oluştur sihirbazı ile de dönem sonunda buraya girilen bilgilerden muhasebe fişleri oluşturulur.
 • Bütçe programında yapılan bir bütçenin Excel dosyasına gönderilmesi sağlandı. Bunun için bütçe üzerinde Fare sağ tuşu tıklandığında gelen menüden Veri Gönder seçeneği seçilmelidir.
 • Tüm nakit ödeme işlemlerinde geçerli olmak üzere, Ofis parametrelerine, Nakit Ödemelerde Kullanılabilecek Maksimum Tutar parametresi eklendi. Nakit Kasa hareketi oluşup karşı hesap Tedarikçi, personel, müşteri, perakende müşteri ise limit aşımına program tarafından izin verilmeyecektir. Limit sıfır ise bu kontrol yapılmayacaktır. Bu limit bir gün için geçerli olacaktır, yani ayni gün içinde ayni kişiden toplamda bu kadar nakit alma/ödeme işlemleri bu limit ile sınırlandırılacaktır.
 • Cari hesap hareketlerinde girilen parasal işlem tiplerinin firma hareket tablosuna taşınmaması ile ilgili sorun düzeltildi.
 • Kur farkı faturasında tek bir kur farkı masraf tipine giriş yapılabiliyordum farklı KDV grupları ile kur farkı girilebilmesi için, kur farkı hesabi üçe çıkartıldı. Kullanıcılar KDV gruplarını ayrı ayrı ayarlayarak farklı kur farkı kodu seçebilecekler.
 • Kredi Kartı ve Masraf dekontları fişleri için, aşağıdaki veri aktarım programları ilave adildi:
 • Excel Dosyasına Kredi Kartı Ödemelerini Gönder
 • Excel Dosyasından Kredi Kartı Ödemelerini Al
 • Excel Dosyasına Masraf Dekontlarını Gönder
 • Excel Dosyasından Masraf Dekontlarını Al
 • Önceki versiyonda ilave edilen Masraf dekontlarının, maliyet yansıtılmasında kullanılabilmesi için gerekli ilavelerin eklenmesi sağlandı.
 • Ayrıca Maliyet Düzenleme ve Karlılık Düzenleme programlarında maliyetin tüm fatura satırlarına değil seçilen satırlarına eklenmesi için düzenleme yapıldı.
 • Personele kasa üzerinden yapılan ödemelerin girildi programda Personel İş Avans İadesi girişinin yapılması sağlandı ve adı Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Avans İadesi olarak değiştirildi.
 • Eksik gün nedeni puantaj sırasında girilmesi istendiğinden Eksik gün nedeni girişi puantaja da ilave edildi. Ancak bir personelin ay içinde birden fazla puantajı ve eksik gün nedeni olsa bile SGK'ya bir adet eksik gün nedeni belirtilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Ay kapatma işleminde birden Fazla eksik gün nedeni girilmiş ise bunlar iptal edilerek yerine 12 - Birden fazla kodu kabul edecek şekilde değişiklik yapıldı. Ay sonunda eksik gün nedeni girişten boş olanlar varsa halen doldurmak zorundadır.
 • Personel kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarından oluşacak muhasebe fişlerinde alacak hesabi net ücretler bölümüne girilen muhasebe hesabına işleniyordu, alacak hesabına Kıdem ve ihbar tazminatı için ayrı alanlar acildi. İstenirse farklı hesaplara atılabilmesi sağlandı.
 • Puantajı Excel dosyasına gönderme programında oluşan dosyaya işyeri ve departman adi kolonları ilave edildi.
 • Personel Özel sigortalar tanımlamalarına, PLI - Özel Hayat Sigortası tanımı ilave edildi. Personel kazan tanımlamalarından indirim alacak personele bu sigorta tanımlanmalıdır. Tanımı gereği aylık primin %50 si kullanılacaktır.
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesine, SGK tarafından yeni eklenmiş olan sigortalının İstirahat Süresinde Çalışmamıştır kolonu için oluşan XML dosyasında gerekli ilave yapılmıştır. Bu alana sigortalının o ayki eksik çalışma nedeninde 01- istirahat / Dinlenme varsa 2, yoksa 0 değeri atılacaktır.
 • Personel AGI (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplaması için Eş ve çocuk durumu, son durum itibari ile saklanıyordu. Geçmişe dönük evlenme, boşanma, çocuk doğumu gibi değişimlerin izlenebilmesi için bu bilginin Ay/Yıl bazında saklanması sağlandı. Burada sadece değişim olan ay saklanacaktır, değişim yoksa kayıt girilmesine gerek yoktur.

Taksitli Satış Sürecindeki Gelişmeler

 • Taksitli satış uygulamasına Ürün Değiştir, İade, Sipariş İptal İşlemleri V3 POS ekranına alındı. ERP ve STORE menülerinde bulunan programları kaldırıldı.
 • Taksitli satış rezervasyonda farklı lokasyondaki siparişin lokasyonunu değiştirmeden merkezden rezerve edilebilmesi sağlandı. Burada amaç müşterinin siparişlerinin bir kısmının merkezden bir kısmının mağazadan sevk edilmesinin istenmesidir. Bu özellik V3 ERP, Taksitli Satış Siparişlerini Merkezden Yönet ve V3 STORE, Perakende Satış, Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler menülerine yeni ilave edilen Siparişlerdeki Ürünleri Ayır (Rezerve Et) programında sipariş bulma bölümüne eklenmiştir.
 • ERP ve STORE menülerinde Taksitli Satış işlemlerinde, İrsaliye işlemi toplu olarak (otomatik) yapılabiliyordu. Önceki versiyonda eklenen Seri numaralı ürünler bu süreçte kullanılamıyordu. Her iki menüye de tek tek ürünlerin sevk edilebileceği Taksitli satış Sevkiyat Fişi Oluştur (İrsaliye) programı ilave edildi. Seri numaralı ürünler bu süreçte artık kullanılabilecek.
 • Taksitli satış süreçleri ürün toplama süreci ilave edildi.
 • Taksitli Siparişinde, Teslimat Lokasyonu her zaman Merkez seçili gelsin, Kasiyer isterse değiştirebilsin isteniyordu. Mağaza parametresindeki Taksitli Sipariş Teslim depolarına varsayılan alanı eklendi ve Teslim Lokasyonuna Mağaza bazında seçilen varsayılan depo hangisi ise o gelmesi sağlandı.
 • Taksitli Satış siparişinde Diplomatik satış siparişi alma seçeneği ilave edildi.
 • Taksitli Satış ödeme seçeneklerine Alacak Çeki, Alacak Senedi ve Bankadan yapılan Havale ve ETF ile ödeme seçenekleri eklendi. Yine taksitli satış, Taksit Ödeme seçenlerine Alacak Çeki, Alacak Senedi ile ödeme seçenekleri eklendi. Bu seçeneklerin V3 POS üzerinden kullanılıp kullanılmayacağı Pos ara yüzü ayarlarından ayarlanabilir.
 • Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Yeniden Düzenle programına taksit ödemelerinin de düzenlenmesi için yeni bir bölüm ilave edildi.
 • Taksitli Satış İstihbarat Onaylama uygulamasına yeni geliştirilmeler yapıldı:
 • Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri, Taksitli Perakende Satış sürecinde, İstihbarat onayı zorunludur seçeneğine göre ilave parametreler geldi:
 • İstihbarat Onayı İçin Minimum Sipariş Tutarı
 • İstihbarat İçin Kullanılacak Anket Kodu
 • İstihbarat Onay İçin Gerekli Minimum Anket Puanı
 • Her Sipariş İçin Tekrar Anket Yap
 • Gecikmiş ödemesi Olanlara Tekrar Anket Yap
 • Şu Tutardan Büyük Siparişlerde Yeninde Anket Yap
 • Önceki Anket Üzerinden Kaç Gün Geçmiş İse Tekrar Anket Yapılsın
 • İstihbarat Anketi Doldur adlı yeni bir program ilave edildi. Bu programda İstihbarat yapılacak olan Sipariş için parametredeki anket formunun doldurulmasını sağlandı.
 • Sipariş İstihbaratı Onayla programında yukarıda girilen bilgilere göre istihbarat onaylamayı denetleyecek yenilikler ilave edildi. Program sipariş onayı bekleyen siparişleri listelerken aşağıdaki sekelde istihbarat onayını denetler:
 • Siparişin anketi puanını gösterir
 • Her Sipariş İçin Tekrar İstihbarat Yap seçeneğine HAYIR demiş ise, daha önce doldurulmuş ve geçerli puanı sağlamış anketi varsa geçerli anketi var der yeni anket istenmez.
 • Her Sipariş İçin Tekrar İstihbarat Yap seçeneğine EVET ise eğer anket formu doldurulmadı ise anket doldurulmamış der.
 • Geçerli notu alamamış istihbaratları onaylatmaz, Puan yetersiz yazar.
 • Benzer şekilde yukarıda girilen parametrelere göre ya yeni anket ister ya da eski anketlerinden onaylatır.
 • İstihbarat onayı alan anketler bir daha değişiklik yapılmaması için kilitlenir.
 • Taksitli sipariş girişinde İstihbarat onayı zorunlu olsa da Sipariş İstihbarat Onayı İçin Minimum Sipariş Tutarı altında olan siparişler otomatik olarak onaylı olarak kabul edilir.

Nebim V3 POS

 • Peşin Satış ve Taksitli Satış ödeme seçeneklerine Alacak Çeki, Alacak Senedi ve Bankadan yapılan Havale ve ETF ile ödeme seçenekleri eklendi. Yine taksitli satış, Taksit Ödeme seçenlerine Alacak Çeki, Alacak Senedi ile ödeme seçenekleri eklendi. Bu seçeneklerin V3 POS üzerinden kullanılıp kullanılmayacağı Pos ara yüzü ayarlarından ayarlanabilir.
  • V3 pos üzerinden Taksitli Satış faturası ve siparişi için Ürün İadesi veya Tüm Fişi İade edilebilecek seçenekler ilave edildi.
  • V3 pos üzerinden Taksitli Satış faturası ve siparişi için Ürün Değiştirme işlemi yapabilecek seçenekler ilave edildi.
  • V3 pos üzerinden Taksitli Satış Siparişi ve taksit ödemelerinin yetkisi kullanıcı tarafından tamamen SİL işleminin yapılabilmesi sağlandı.
  • Taksitli sipariş ve faturada ikinci kefil ekleme seçeneği ilave edildi
 • Müşterilerin borç bakiyesinin ve ne kadarının gecikmiş borç bakiyesi olduğu müşteri adının altında gösterildi. Daha önce rapordan tuşuna basılarak görülebiliyordu. 
 • Ürüne ve Fiş toplamına yapılan indirim için kullanılan ekrana bazı kolaylaştırılmalar ilave edildi. Kuruş yuvarlama, lira yuvarlama işlemi tek tuşla yapılabilecek. Ayrıca indirim yüzdesi ile indirim yapabilmenin yanında, indirim işleminde sonra olmasını istenen net tutar direkt yazılarak indirimin program tarafından hesaplanması sağlandı.

Yeni Versiyonu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

 • NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar;
 • Nebim V3'ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler,

Demo Talebi

Demo Talepleriniz İçin Formu Doldurun.