Tüm Bilgilerin Entegre Olduğu Bir ERP Sistemi , IT Advisor

Birlikte çalıştığımız firmalarda görüyoruz ki, günümüzde birçok firma yurt dışından ürün tedarik ediyor ve başka ülkelere satış gerçekleştiriyor.  Firmalar globalleşen dünyada yabancı rekabetin etkisini de daha çok hissediyorlar. Böyle bir ortamda, büyüyen iş hacimleri ve daralan kar marjları; işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve firmaların operasyonel süreçlerini daha etkin yönetmesini giderek daha önemli kılıyor. Firmalar, operasyonlarını ve büyüyen iş hacimlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmek, kaynakları verimli kullanabilmek ve rekabete karşı farklılaşabilmek istiyorlar. Bu noktada; firmaların eski, hantal, kendilerine özgü olarak geliştirmiş oldukları yazılım altyapılarından modern ERP'lere geçmeleri bir zorunluluk halini alıyor. Biz de Nebim olarak geliştirdiğimiz ERP çözümümüz olan Nebim V3 ile firmalara ERP konusunda en ideal çözümü sunmayı hedefledik.
ERP'yi önemli kılan unsurları önem derecelerine göre sıralamak gerekirse; öncelikle firmaların boyutlarına değinmek istiyorum. Çok küçük firmaların ERP'siz de yönetebileceğini de söylemek mümkün.  Ancak incelediğimizde; birden çok ofis lokasyonu, ürün çeşitliliği, birden çok tedarikçi ile çalışma, birden çok kanaldan satış, çok depolu ortamlarda ürünlerin doğru dağıtımları, perakende satış noktaları ile lojistik entegrasyonları, üretimin verimliliğinin takibi, finansmanın yönetimi, belli bir boyuta ulaşmış bir firmanın insan kaynaklarının yönetimi; tüm süreçlerin entegre olduğu ve tüm bilginin anında raporlanabileceği bir ERP sistemini şart koşuyor.


ERP'yi firmalar için önemli kılan bir başka unsur da sistemdeki verinin üzerinde karar alınabilecek şekilde enformasyona dönüştürülmesi, bu bilginin kolay erişebilir olması ve bu sayede firmanın rakamlarla yönetilmesini sağlamasıdır. ERP'yi kullanan departmanlardaki kullanıcıların günlük işlerini takip ettikleri tüm süreçlerin entegre olmaları, aynı verinin farklı sistemlerde tekrarlanmaması, tekilleştirilmiş ürün, tedarikçi ve müşteri bilgileri ile çalışılması ERP'nin en önemli faydalarından diye bahsedebiliriz. Tüm bilgilerin entegre olduğu bir ERP sistemi; firmaların daha hızlı hareket etmelerini ve daha az maliyetle daha etkin çalışmalarını mümkün kılacak, planlama süreçlerini yürütürken firmaların satışlarını ve marj potansiyellerini en yüksek seviyeye çıkartacak, işletme maliyetlerini azaltacak, üst yönetimin verdiği hedefleri firmaların yönettikleri kaynaklara ve operasyonlara sayısal olarak bağlamalarını mümkün kılacaktır.

Kaynak: IT Advisor Ekim 2013 Sayısı

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.