Tüm satın alma talep işlemlerinizi Nebim V3 içerisinden tanımlanan roller ve limitler doğrultusunda kontrollü bir şekilde yönetin.

Satın Alma Talep Yönetimi

Masraf, sabit kıymet, malzeme ve ürün satın alma süreçlerinizi, onay ve limit kurallarına göre iş birimleri ile kontrollü bir şekilde dijital ortamda yönetebilirsiniz. 

Nebim V3 içerisinde tanımlı olan kodlamalar dışında, satın alma talebi için ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin talep tipleri ve özelliklerini tanımlayabilirsiniz.

İş yeri, departman veya personel detayında, satın alma talep tipleri için yıl ve ay bazında tutarsal veya miktarsal satın alma talep limitleri girebilirsiniz.

Satın alma talebi olmadan teklif, sipariş veya fatura girişinin önüne geçebilirsiniz. Satın alma talep kodlarının ilgili tedarikçiler ile eşleştirilerek, teklif, sipariş veya fatura girişlerinde sadece ilgili tedarikçiye ait taleplerin girişlerinin yapılabilmesini sağlayabilirsiniz.

Satın alma talepleri için oluşturulan tekliflerde tedarikçi ve madde kodu seçimi yapabilirsiniz.

Satın alma talep programını kullanmaya yetkili olan kullanıcıların, hem kendileri hem de diğer kişiler için, belirlenmiş satın alma talep limitleri dahilinde talep girişi yapabilmelerini sağlayabilirsiniz. Satın alma taleplerine fotoğraf ve doküman ekleyebilirsiniz.

Talep tipi, talep kodu, iş yeri, departman ve personel bazında tutarsal ve miktarsal olarak girilen taleplerin kimler tarafından hangi sıra ile onaylanacağını belirleyebilirsiniz. Talep bazlı teklif girişlerinde, girilen teklifin her satırı için ayrı onay süreçlerinin çalışmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda onay süreçlerinizi e-mail yolu ile mobil cihazlar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Talep edilen madde envanterde var ise, bu istekleri envanterden karşılayarak ilgili satın alma talebini karşılayabilirsiniz. Envanterden karşılanamayan talepler için, tedarikçi firmalardan alınan tekliflerin, satın alma yetkilileri tarafından girilmesini sağlayabilirsiniz. Satın alma teklifi girişinde satın alma talebindeki miktar veya tutardan fazla olması durumunda kullanıcıların uyarılmasını sağlayabilirsiniz.

Demo Talebi

Nebim V3 hakkında daha fazla bilgi almak ve Nebim V3 demolarını izlemek üzere ziyaret edilmek için demo talebinde bulunun.